Jordi van Haaren - SeederDeBoer

Jordi van Haaren - Consultant

“Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt”

Gedurende mijn studententijd heb ik vaak nagedacht over de plek waar ik mijn professionele carrière wilde gaan starten. Pas met terugwerkende kracht zie ik nu dat het al die tijd al overduidelijk was. Het maakte voor mij namelijk niet uit wat ik aan het doen was in die tijd: groepswerk op de universiteit, een commissie om een activiteit te organiseren of een bestuursjaar. Uiteindelijk nam ik in ieder project toch precies diezelfde, verbindende rol aan. Want waar ik namelijk energie van krijg is door middel van organiseren en adviseren mensen verder te helpen en hun belangen te behartigen. Hierbij is het cruciaal om goed te luisteren wat mensen zeggen, maar in het bijzonder ook om op te letten wat ze (on)bewust niet zeggen.

Bij mijn Master keuze kwam ik toen tot de conclusie dat ik mij graag richting de consultancy wilde bewegen, omdat ik geloof dat ik daar het beste die rol kan vervullen. Echter, tijdens de Master en de oriëntatie naar consultancy begon ik mijzelf af te vragen wat voor type consultant ik dan eigenlijk wilde zijn en wat voor type bedrijf daar bij zou passen. Zo is het voor mij belangrijk dat de mensen om mij heen benaderbaar zijn, zodat met focus op de mens gewerkt kan worden. Daarnaast is het voor mij belangrijk om hands-on te helpen bij een opdracht, zodat mijn werk direct impact kan hebben. Ook vind ik het belangrijk om mij continu door te blijven ontwikkelen en elke dag iets nieuws te leren vanuit mijn werk.

Met deze punten in gedachte ben ik erg blij dat ik mij vandaag de dag Consultant bij SeedeDeBoer mag noemen. Om te werken bij een toegankelijk bedrijf dat zich concentreert op een écht mensgerichte aanpak waar ik daadwerkelijke veranderingen kan realiseren.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier