Joost van Vugt - SeederDeBoer

Joost van Vugt - Junior Consultant

“Juist op golven van verandering kan je richting vinden”

Bij SeederDeBoer komt voor mij veel samen. Namelijk werk waarbij het mensgerichte, persoonlijk ontwikkeling en reflecteren op wat er bij anderen en bij jezelf speelt centraal staat. Het Consultancy Traineeship biedt mij een kans om verder te ontwikkelen in het begrijpen en inspelen op de dynamieken die tussen mensen in organisaties ontstaan. Ik ben sociaal, verbindend en reflectief. Vanuit een sensitieve houding probeer ik op tafel te krijgen wat er onderhuids bij mensen speelt en dit als vertrekpunt voor verandering te nemen. Daarbij ben ik op inhoud kritisch en analytisch ingesteld, waarbij ik graag inhoudelijk de diepte in ga. De komende tijd hoop ik in opdrachten te verkennen hoe ik mijn sensitieve en analytische kwaliteiten met elkaar kan verbinden om mensen in organisaties te helpen.

Ik daag mijzelf graag uit om de niet-gebaande paden te bewandelen, en na te denken over hoe problemen en uitdagingen op andere manieren aangevlogen kunnen worden. Ik heb een bachelor in Bestuurs- en Organisatiewetenschap en master in International Public Management en Public Policy. Deze studies heb ik gekozen om vanuit verschillende perspectieven naar maatschappelijke uitdagingen en organisaties te kijken. Daarbij heeft voor mij vaak de vraag gespeeld hoe iets op een andere manier kan worden georganiseerd om samenwerkingen effectiever te maken. Ik heb daarnaast ook buiten Nederland gestudeerd, een stage bij VNO-NCW gedaan om naast de publieke sector ook het bedrijfsleven te begrijpen, deelgenomen aan een internationaal onderzoeksproject en VN-simulaties. Soms ging het meegaan in de bijkomende veranderingen vanzelf en soms was het lastiger, maar altijd gaf het opnieuw richting in wat voor mij belangrijk is. Zo benader ik ook verandering in organisaties, ondanks dat het spanning kan geven kan het ook juist helpen richting te geven aan wat ertoe doet.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier