Joep Appelman - SeederDeBoer

Joep Appelman - Senior Consultant

“Digitaliseren draait vooral om mensen, niet alleen om systemen”

Digitaliseren biedt veel mogelijkheden, tegelijkertijd kan het een hele uitdaging zijn. De één is al wat verder in het proces, anderen weten misschien niet waar te beginnen of gaan minder snel dan ze willen. In dit proces begeleiden zie ik dan ook mijn toegevoegde waarde. Onderscheidend in mijn aanpak is dat ik de mens in de verandering centraal zet. Want bij digitaliseren draait het niet uitsluitend om systemen, maar vooral om de mensen.

Hoe kan een nieuw systeem in theorie perfect aansluiten op de wensen, maar toch na implementatie niet gebruikt worden? Waarom ziet de één meteen de voordelen van een transformatie, waar de ander alleen beren op de weg ziet? Dit soort vraagstukken intrigeerde mij en leidde tot meerdere onderzoeken tijdens mijn studiejaren ‘Informatiekunde’ en ‘IT & Business’, waarin ik transformaties naar agile werken in de publieke en private sector heb onderzocht op de uitvoering en verwachtte leiderschapskwaliteiten in de rollen. Het vaststellen, duidelijk maken en communiceren van verwachtingen onderling zijn hierin cruciaal gebleken om verandertrajecten succesvol te maken.

De afgelopen jaren heb ik meerdere verandertrajecten (bv. systeemimplementaties, implementatie OKRs goal-setting framework) van A-tot-Z geleid binnen een start-up dat in die jaren gegroeid is naar een middelgroot internationaal bedrijf. In zo’n snel veranderende wereld zijn digitale transformaties noodzakelijk om de groei aan te kunnen en efficiënt te blijven werken. Hier heb ik het belang van prioritering en urgentie ervaren, om daarmee de juiste stappen vooruit te kunnen zetten.

Met die ervaring en inzichten, overeenkomend met de kernwaardes van SeederDeBoer, wil ik mij nu graag inzetten voor andere sectoren en bedrijven. Samen de grote uitdagingen aanpakken. Daarin niet alleen nadenken over oplossingen, maar ook echt aan de slag gaan om het daadwerkelijk uit te voeren. Door gebruikers te betrekken, positieve kanten te belichten en succesverhalen te delen zorgen we er samen voor dat de gebruikers de ambassadeurs worden van de verandering.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier