Gerben Cramer - SeederDeBoer

Gerben Cramer - Consultant

“Als het hoogste doel van een kapitein zou zijn, zijn schip te behouden, zou hij het voor altijd in de haven houden”

De Italiaanse filosoof en theoloog Thomas van Aquino (ca.1225-1274) daagt ons met bovenstaande quote uit om eens goed naar onszelf te kijken. Blijven we in de veilige haven liggen of gaan we op koers naar het onbekende en gebruiken we onze talenten en ervaring? Het afronden van het tweejarig Consultancy Traineeship van SeederDeBoer en het beginnen als Consultant voelde voor mij als het uitvaren met mijn eigen schip. Bepakt en bezakt en klaar om te gaan. Wat voor kennis en ervaring heb ik verworven voor op mijn schip en wat is het doel van mijn reis?

Ik heb in Leiden de bachelor Bestuurskunde gevolgd en vervolgens de master Management van de Publieke Sector: Strategie, Advisering en Verandermanagement afgerond. Logischerwijs vond ik de publieke sector belangrijk toen ik met Bestuurskunde begon, maar pas tijdens deze studies heb ik een zwak voor het publieke domein gekregen. Ik heb ondervonden dat het publieke domein complex en dynamisch is, waardoor juist deze sector de benodigde aandacht bij verschillende organisatievraagstukken behoeft. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan bij een non-profit studenten strategieconsultancy. Hier heb ik mijzelf ontwikkeld door middel van verschillende rollen die ik heb vervuld. Tenslotte heeft een stage bij een onderzoeks- en adviesbureau voor de publieke sector mijn studiekennis en ervaring samengevoegd en verfijnt. Als kers op de taart heb ik het Consultancy Traineeship van SeederDeBoer afgerond, waar ik mij verder persoonlijk en professioneel ontwikkeld heb.

Nu, mijn schip is gevuld met kennis en ervaring, maar wat is het doel van mijn reis met het schip? Ik krijg enorm veel energie van mensen helpen. Als iemand een probleem of vraag heeft, probeer ik eerst de juiste vragen te stellen en goed te luisteren, voordat ik zelf met een (mogelijke) oplossing kom. Dit is ook de koers die ik wil varen. Organisaties en mensen zo goed mogelijk helpen, ingericht op hun persoonlijke behoeften.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier