Fleur Volmer - SeederDeBoer

Fleur Volmer - Junior Consultant

“SeederDeBoer is voor mij de ideale plek om verandering te omarmen en te leiden naar een betere toekomst”

Mijn bacheloropleiding aan Maastricht University was een kleurrijk avontuur, waar ik werd ondergedompeld in een diverse en multiculturele omgeving. Het omgaan met mensen van verschillende nationaliteiten en achtergronden leerde me het belang van interpersoonlijke communicatie en het begrijpen van verschillende perspectieven. Deze ervaringen hebben me de waarde van diversiteit en inclusie binnen organisaties doen inzien.

Tijdens mijn masteropleiding aan Erasmus Universiteit Rotterdam ontdekte ik mijn ware passie voor strategie en verandermanagement. Aanvankelijk was ik gefascineerd door de puur strategische aspecten, maar al snel besefte ik dat een geslaagde strategie altijd hand in hand gaat met effectieve verandering en het creëren van betrokkenheid op alle niveaus in een organisatie. Dit besef zorgde voor een keerpunt in mijn academische en professionele reis.

Mijn natuurlijke nieuwsgierigheid naar verschillende culturen en mijn vermogen om verbinding te leggen met mensen van diverse achtergronden hebben me geholpen om draagvlak te creëren in verandertrajecten. Ik ben altijd de persoon geweest die in gesprek gaat met medewerkers op alle niveaus van de organisatie om tot gedragen oplossingen te komen.

SeederDeBoer is voor mij de ideale plek om mijn passie voor verandermanagement en strategie in de praktijk te brengen. De organisatie legt de focus op de menselijke kant van verandering en biedt ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hier verwacht ik mijn specialisatie in transformatievraagstukken verder te ontwikkelen en een positieve impact te hebben op organisaties en hun stakeholders.

Mijn reis heeft me geleerd dat verandering onvermijdelijk is en dat het omarmen ervan de sleutel is tot vooruitgang. Ik ben er klaar voor om samen met SeederDeBoer en haar cliënten deze veranderingen te omarmen en te leiden naar een betere toekomst.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier