Daan Scheppink - SeederDeBoer

Daan Scheppink - Junior Consultant

“Veranderen gaat meer over het stellen van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden”

De relatie van mens tot mens als vertrekpunt van ons werk’’, een kernwaarde van SeederDeBoer waarin ik mij thuis voel. Door mijn sociologische achtergrond weet ik dat veranderingen voortkomen uit vele interacties. Hierdoor zijn veranderingen complex, onvoorspelbaar en moeilijk vast te leggen. De crux voor een succesvolle verandering zit hem naar mijn idee in onderling vertrouwen ontwikkelen en samenwerken. Door dit sterke fundament worden onverwachte gebeurtenissen onderweg momenten om te schitteren in plaats van schutteren. Zo kunnen we samen een duurzame verandering realiseren.

Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen, waar ik ook heb gestudeerd. Eerst de bachelor Sociologie en daarna de master Change Management. Deze studies zijn een waardevolle combinatie, gezien sociologische concepten en theorieën toe te passen zijn in de organisatiewetenschappen. Hierdoor kan ik de vertaalslag maken van individuen, groepen, en de samenleving naar werknemers, stakeholders en organisaties.

Na gereisd te hebben in Zuid-Amerika ging ik daarom op zoek naar een baan op het raakvlak tussen menselijk gedrag en organisatieverandering. Hierdoor kwam ik bij SeederDeBoer terecht. In het Consultancy Traineeship doe ik verschillende opdrachten in meerdere sectoren om me breed te onderleggen. Ook krijg ik de ruimte om me uiteindelijk toe te spitsen op leiderschap– en samenwerkingsvraagstukken. Met mijn analytische blik kan ik hierin overzicht aanbrengen waar nodig en veranderen waar mogelijk. Door altijd de mens in het achterhoofd te houden, hoop ik op professioneel en persoonlijk vlak me verder te ontwikkelen.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier