Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

Breg van de Geer

Wanneer ik om me heen kijk, dan zie ik dat veel vraagstukken waar organisaties mee worstelen, niet meer opgelost worden binnen de muren van de organisatie zelf, maar tussen organisaties. Zo zitten er duidelijke grenzen aan het optimaliseren van het ontslagmanagement binnen de muren van een ziekenhuis. Hetzelfde gaat op voor de doorstroming van dossiers binnen de justitiële keten. Dat maakt dat ik mij in mijn opdrachten graag richt op ketensamenwerking en proceslogistiek. Door mijn bedrijfskundige achtergrond kan ik het speelveld wat hierbij komt kijken goed overzien.

Bij SeederDeBoer heb ik de mogelijkheid om deze opdrachten voor klanten in het maatschappelijk speelveld uit te voeren. En, wat voor mij heel belangrijk is, ik kan er mijn eigen ‘kleur’ aangeven. Als (senior) projectmanager en adviseur werk ik vanuit de ‘gouden driehoek’: mensen, processen en technologie, waarbij mijn dominante invalshoek processen is. Of het nu gaat om de selectie en implementatie van nieuwe IT systemen, digitalisering of het inrichten en verbeteren van (keten)processen; begeleiden van werkwijzeveranderingen vormt de rode draad in mijn projecten. Ik kijk hierbij altijd naar de mens: worden de klant en de medewerker als mens écht gezien? Kernwaarden als mensenwerk, vrijdenken en doen passen ‘in mijn straatje’.

Klanten geven mij terug dat zij mij waarderen omdat ik goed ben in het overbruggen van weerstanden, sturen op resultaten en het begeleiden van (senior) management in de besluitvorming. Bij de start van een opdracht werk ik aan het creëren van een gezamenlijke urgentie en ambitie; het vertrekpunt voor het project. Door vertrouwen te geven en een sfeer neer te zetten van ‘samen gaan we het doen’ werken we doelgericht toe naar het afgesproken resultaat.

Er is geen gebaand pad; elke organisatie, afdeling en soms ook persoon, vraagt om een passende (mogelijk andere) aanpak. Mijn aanpak kan ik aanpassen aan de omstandigheden om zo het beste resultaat te behalen. Vandaar mijn quote: ‘Je kan de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen’.