Bas van der Kolk - SeederDeBoer

Bas van der Kolk - Senior Consultant

“Om het te begrijpen moet je het verstaan, daarvoor moet je eerst luisteren”

Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe bewegen mensen in een organisatie? Wat zijn hun drijfveren en belangen? Hoe interacteren zij met elkaar? Deze vragen houden mij al lange tijd bezig en het feit dat hierin ieder mens uniek is en op eigen wijze acteert fascineert me.

Tijdens mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik een passie ontwikkeld voor beleid en organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. De zorg is een zeer complexe sector waar verschillende partijen dezelfde doelstelling hebben en daarin afhankelijk zijn van elkaar (hoogste kwaliteit, laagste prijs). Toch kunnen zij botsende belangen hebben bij het behalen van deze doelstelling. Het in goede banen leiden van een harmonieuze samenwerking en het komen tot doelmatige en duurzame oplossingen voor complexe (zorg)problematiek hebben mij sindsdien geïntrigeerd.

Elk verhaal heeft twee kanten. Daarom belicht ik beide kanten kritisch, zonder (voor)oordeel en waar nodig vraag ik door. Hierdoor kom ik tot een weloverwogen inzicht. Dit drijft me om met mensen te verbinden en nog meer om mensen samen te verbinden. Ik geloof dat door de ander centraal te zetten en aandachtig te luisteren, je het pas écht gaat begrijpen én zien. Van daaruit samen hetzelfde doel voor ogen houden, met een gedeelde missie en visie, leidt mijns inziens tot harmonie en grote vooruitgang.

De integere, eerlijke en menselijke manier van benadering en het leveren van advies vind ik terug bij SeederDeBoer. Hier hoop ik als consultant mijzelf het adviesvak eigen te maken door veel te leren en complexe problemen bij de horens te pakken. SeederDeBoer is voor mij de ideale omgeving om te zijn wie ik ben en om mijzelf verder te ontwikkelen als organisatieadviseur én mens!

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier