Babs Briels - SeederDeBoer

Babs Briels - Senior Consultant

“Met openheid en een nuchtere blik samen tot gedragen resultaten komen”

Het veranderen van de status quo vraagt lef. Lef om samen met anderen te zoeken naar het juiste pad, deze nieuwe weg in te slaan en ondertussen te reflecteren op de impact die jouw eigen acties hebben op de route. Leiders in organisaties lopen hierin voorop en belichamen de gewenste verandering. Door het goede voorbeeld te geven creëer je ruimte voor anderen om ook te bewegen. Daarnaast is een veilig en inclusief werkklimaat voor alle medewerkers essentieel. Door de ruimte te geven aan ieders plek in het systeem kun je kwaliteiten erkennen en benutten. Hiervoor moeten we elkaar als mensen blijven zien en met elkaar in gesprek en verbinding blijven. Dit vraagt om de ander tegemoet te treden met compassie en nieuwsgierigheid.

Ik help organisaties en leiders graag op het snijvlak van strategie, leiderschap & cultuur en organisatie inrichting. Centraal hierin staat voor mij de behoefte om bij te dragen aan een collectief doel dat groter is dan mijn eigen belang- om een positieve impact te maken op de organisatie of de maatschappij. Ik verbind mij graag vanuit intrinsieke motivatie aan het voorliggende vraagstuk. In de samenwerking vind ik het belangrijk om het open en eerlijke gesprek te mogen voeren. Dit biedt een stevige basis om de uitdagingen die we tijdens de verandering tegenkomen goed te kunnen overzien en pareren.

Heb je een vraagstuk waar je hulp bij kunt gebruiken?
Het lijkt me leuk om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier