Babs Briels - SeederDeBoer

Babs Briels - Senior Consultant

“Met openheid en een nuchtere blik samen tot gedragen resultaten komen”

Wezenlijke veranderingen vragen veel van een organisatie en haar medewerkers. Tijdens mijn master in Drug Discovery & Safety heb ik geleerd om complexe probleemstukken snel eigen te maken. Van een grote hoeveelheid informatie komen tot een heldere ordening, een concrete definitie van de vraagstelling en mogelijke oplossingsrichtingen is iets dat mij energie geeft.

Als organisatieadviseur ben ik aanvullend ook bezig met de mensen achter het vraagstuk, hoe kom je samen tot een gewenste oplossing? In de periode dat ik startte als Young Professional heb ik geleerd hoe je met een enthousiaste aanpak medewerkers kunt motiveren om tot mooie resultaten te komen. De belangen van de betrokkenen in het oog houden, krachten bundelen en zorgen voor draagvlak: altijd weer een mooie uitdaging!

Als consultant heb Ik een nuchtere kijk op de problematiek van de klant en ga ik graag doelgericht te werk. Ik houd ervan initiatief te nemen en in grote lijnen het probleem te analyseren voordat ik dit in concrete acties en plannen omzet. Ik stap graag in een nieuwe omgeving en maak me die snel eigen. Zo vind ik het leuk dat opdrachten in de verschillende sectoren mij nieuwe inzichten geven die ik weer kan inzetten bij een volgend, compleet ander vraagstuk.

Bij SeederDeBoer krijg ik de mogelijkheid tot vrijdenken. Ook de andere kernwoorden spreken mij erg aan, waarbij nadruk ligt op zelfkennis, actie nemen en mensgericht te werk gaan. Het ontwikkelen van jezelf op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak staat bij SeederDeBoer centraal. Dat je dit kunt doen met eigenzinnige en gedreven collega’s garandeert mij werkplezier!

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier