Albert Visscher - SeederDeBoer

Albert Visscher - Partner

“Zonder wrijving geen glans”

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van een tijdperk. Bovenal “verandert het veranderen”. Toenemende inhoudelijke complexiteit, ketens met meer actoren en partijen. Blueprint denken en standaardoplossingen bieden geen soelaas meer voor de problematiek van vandaag. De problematiek in opdrachtsituaties terugbrengen tot de kern is voor mij altijd een mooie uitdaging. Dit vraagt om maatwerk en niet om schijnzekerheid door bijvoorbeeld met gecertificeerde oplossingen grip op een programma te krijgen. Met overzicht naast en met de opdrachtgever(s), medewerkers en projectleiders, ook de confrontatie niet uit de weg gaand, om de geformuleerde doelen te realiseren. In een politiek complexe dynamische omgeving in teamverband door pieken en dalen gaan waarbij belangen goed moeten worden afgewogen, daar word ik door uitgedaagd.

Energie heb je nodig om succesvol te zijn, en dat krijg ik van complexe opdrachten. Maar ook van het leiding geven aan ons mooie bureau dat we doen met gelijkgezinde partners, genereert meer energie dan dat ik erin stop.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier