Sylvain Bangma - SeederDeBoer

Sylvain Bangma - Consultant

“Verhoog je rate of failure. Lef hebben om te falen is noodzakelijk om verder te komen.”

Perfecte besluitvorming is een mythe. In werkelijkheid opereren organisaties in een wereld vol met onzekerheden en onvoorziene uitdagingen. Hoewel veel organisaties streven naar perfectie, limiteert de angst om fouten te maken de wil om te experimenteren. In mijn visie stelt datagedreven besluitvorming organisaties in staat om te handelen in een steeds complexere wereld en werkt het als katalysator voor groei en innovatie.

Vanuit mijn achtergrond in natuurkunde en wiskunde leerde ik complexe vraagstukken analytisch te doorgronden op basis van data. Inzoomen op de kleinste details en uitzoomen om het grote plaatje te overzien. Later in mijn werk bij Defensie leerde ik hoe je met een datagedreven aanpak kan navigeren in complexe en soms stressvolle omgevingen vol onverwachte uitdagingen.


Met deze ervaring help ik organisaties op weg richting datagedreven werken. Maar ik zie het als mijn rol om verder te kijken dan alleen datagedreven werken. Meerwaarde halen uit data op de lange termijn vraagt om digitaal leiderschap: een visie hebben die verder gaat dan alleen bestaande processen automatiseren, het vermogen om je medewerkers bewust te maken van de kansen en risico’s van digitalisering, en een cultuur creëren die stakeholders (van medewerkers tot leveranciers) in staat stelt te verkennen, te experimenteren en te groeien.


In essentie vraagt dit om het onbevreesd nastreven van innovatie, gevoed door de bereidheid om te leren van tegenslagen. Dit past bij de werkwijze van SeederDeBoer: hierin staan onder andere mensenwerk, vrijdenken en oplossingsgerichtheid centraal. Laten we samenwerken om iedere hindernis om te zetten in een opstapje naar een betere toekomst.

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier