Geen status quo, maar gezond verandervermogen

Pieter Averesch

Pieter voelt zich thuis in een complexe context. Hij is daar waar belangen botsen en weerstand is. Pieter wil het gezamenlijk resultaat realiseren door het collectieve verandervermogen te versterken.

Pieter heeft ervaring in projectmanagementondersteuning en heeft daardoor oog voor de belangen van betrokkenen. Hierdoor is hij in staat om mensen te verbinden zonder het zicht op het einddoel te verliezen. Pieter hecht veel waarde aan het gebruik van data om inzicht te vergroten en besluitvorming te onderbouwen. Hiermee geeft hij richting aan de organisatie in een snel veranderende omgeving.

Het snijvlak van strategie en implementatie motiveert Pieter om zijn achtergrond in Strategisch Management te etaleren. Voor elke sector draagt hij graag bij aan het verlichten van de administratieve last door noodzakelijke handelingen inzichtelijk te maken. Hierbij wil hij het belang van de taken onderstrepen door het vergroten van de maatschappelijke impact zonder aan de gebruiker voorbij te gaan.

Pieter gaat geen uitdaging uit de weg en stimuleert het gesprek door zijn open communicatiestijl. Pieter is gedreven en tot op het bot gemotiveerd om gewenste resultaten te realiseren. Hij werkt snel, is leergierig en opereert graag in teamverband.