Petra Quaedvlieg - SeederDeBoer

Petra Quaedvlieg - Senior Consultant

“Er is altijd een oplossing”

Doorgaan, verder en meer zijn elementen van het stapelen van oplossingen op problemen. Vanuit de omgeving, maar ook vanuit onze eigen overtuigingen willen we het beste en dit ook het snelste. Mijn belangrijkste persoonlijke les tot nu toe is dat het indrukken van je eigen pauzeknop en het openstaan voor nieuwe invalshoeken leidt tot inzicht in jezelf en de situatie. Deze spiegel is nodig om verandering daadwerkelijk in gang te zetten.

Ik heb een achtergrond in sociale wetenschappen en bedrijfskunde en het drijft mij dat ik het maatschappelijke kan combineren met een meer commerciële blik. Zo ben ik met name in de zorgsector werkzaam geweest met thema’s zoals betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Tegenwoordig staan de uitdagingen in de zorg niet meer op zichzelf en bekijk ik deze dan ook vanuit de grote diversiteit aan afhankelijkheden van andere maatschappelijke uitdagingen, zoals, bestaanszekerheid en leefbaarheid.

In transformaties vind ik het belangrijk om samen eerst te komen tot de kern van het probleem. De daaruit komende verschillende perspectieven weet ik te verbinden en met een creatieve oplossing zal ik de mogelijkheden voor de betrokkenen maximaliseren. Door mijn uitgebreide kennis en ervaring van financiering en transformatie in de zorg weet ik precies waar de ruimte in de oplossingen wel of niet zit. Ik help je de diverse mogelijkheden te vertalen naar concrete uitvoerbare acties. Met mijn effectieve communicatie breng ik jouw oplossing versimpeld over van bestuurders tot medewerkers en zorg dat deze ook wordt uitgevoerd en geborgd. Ik werk graag samen aan de problemen van vandaag en draag zo bij aan een duurzame oplossing voor morgen.

Bij SeederDeBoer krijg ik de kans om te werken vanuit wat er nodig is om daadwerkelijk de verandering te realiseren. Dat betekent om daar waar nodig af te wijken van het plan; een stapje terug, naar links of rechts en dan weer vooruit. Daarbij doen we dit bij SeederDeBoer vanuit de kernwaarde mensenwerk waar vanuit ik ook graag werk aan transformaties.Al onze mensen bekijken?
Kijk hier