Groot of klein, elk bedrijf is een data bedrijf - SeederDeBoer

Groot of klein, elk bedrijf is een data bedrijf

Kun je je een werkdag voorstellen zónder data? Dat is lastig, want het wordt steeds belangrijker. Daarnaast zijn gegevens sneller toegankelijk. In elk bedrijf is data. Data gerelateerde rollen en verantwoordelijkheden binnen bedrijven steken als paddenstoelen de kop op. Het besef ‘we moeten iets met data’ is er. Daarnaast zorgt de voortdurende trend van digitalisering ervoor dat bedrijven gedwongen worden te transformeren. Dat is niet altijd even simpel als het klinkt; het vergt een nieuwe manier van werken en een gestructureerde aanpak.

Privé of op de werkvloer, iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met data. Van het aantal Netflix-series op tv, het aantal kilometers naar kantoor, financiële rapportages, overtredingen op straat, het huurgedrag van bewoners, tot medicatiegebruik van patiënten en ga zo maar door.

Data is er in verschillende vormen: in getallen, teksten, beeld of geluid. En je treft het overal aan; op papier, op USB-sticks en in opslagclouds. Een bedrijf verzamelt continu informatie, bij elke processtap, elk klantcontact, elke e-mail. Of je nu de zender bent of de gebruiker, iedereen heeft er hoe dan ook mee te maken.

Jammer genoeg wordt de beschikbare data nog lang niet altijd actief in bruikbare informatie omgezet. Dit terwijl dit helpt de bedrijfsdoelen te monitoren en hierop te sturen. Met goede managementinformatie zijn bijvoorbeeld kosten beter inzichtelijk en kan een bedrijf beter en sneller reageren op signalen van zowel binnen als daarbuiten. Beslissingen worden niet meer uitsluitend genomen op basis van onderbuikgevoel. Bij efficiënt gebruik van data ontstaan waardevolle inzichten; je moet het er alleen op de juiste manier mee omgaan.


Inzet van data is relevant in alle sectoren

Banken erkennen tegenwoordig de kritische waarde van data, omdat het helpt commerciële inzichten aan het licht te brengen. Denk aan het optimaliseren van klantrelaties en personeelsbeleid, betere privacybescherming en cybersecurity en het optimaliseren van processen intern en naar buiten toe.

Het publieke domein maakt ook steeds meer gebruik van data, o.a. ter onderbouwing van beleid en afspraken daarover, maar ook om te bepalen in welke richting een bedrijf of instelling gaat. Open data kan een goed startpunt zijn voor innovatieve oplossingen, waar zowel startups als overheidsinstellingen gebruik van kunnen maken. Gemeenten sturen aan op slimme steden, de zogenoemde smart cities: steden waar de lantaarnpalen niet alleen licht geven, maar ook informatie verzamelen van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Met behulp van die gegevens kunnen beleidsmakers meer en effectiever in het sociaal domein handhaven, risico’s sneller en beter analyseren en daarmee adequater inzetten op preventie en verbetering van de dienstverlening.

Woningbouwcorporaties werken met zowel interne data (o.a. HR-gegevens), als externe data van nieuwe huurders, aannemers of leveranciers. Data in corporatieland krijgt informatieve waarde door het aanbrengen van context. Zo kan deze antwoorden geven op (nog niet) gestelde vragen of inzicht verschaffen in het verloop van bedrijf- en verhuurprocessen. Bijvoorbeeld, het bezit en de exploitatie van een aantal woningen is een feit, maar de spreiding van die woningen naar soort, leeftijd en gebruik per wijk of buurt is informatief voor zowel de gemeente als voor de woningcorporatie zelf. Ook kunnen woningmutaties, waarbij een woning van huurder wisselt, beter voorspeld worden en liggen er kansen op het gebied van techniek en onderhoud, klantcontact, betaalbaarheid, leefbaarheid en een betere waardering van het woningbezit. De combinatie van uiteenlopende data kan hier leiden tot creatieve en innovatieve verbanden tussen op het oog niet met elkaar gerelateerde onderwerpen, zoals de staat van de woning, of de hoeveelheid groen en het woongenot van huurders.

Binnen de zorg wordt gemeten, gevolgd, vergeleken en geanalyseerd. Data in de zorg loopt uiteen van patiëntgegevens, duur van een operatie, risicofactoren voor bepaalde medische aandoeningen, medicatie gebruik, laboratoriumuitslagen, tot financiële rapportages, personele inzet, ziekenhuishygiëne en de infectie prevalentie. Het toenemend gebruik van data leidt tot een verschuiving van daadwerkelijke zorg naar preventieve zorg. Preventie is één van de vele aspecten dat doorgaans belangrijker wordt in de dagelijkse praktijk. Preventieve maatregelen ontstaan o.a. door het correleren van zorg gerelateerde cijfers, maar ook door meer en betere scholing, samenwerking en transparantie tussen verschillende disciplines te verwezenlijken. Het is daarom des te belangrijker dat zorginformatie duidelijk en gemakkelijk toegankelijk is om onderzoek efficiënter in te richten en uit te voeren. Dit met het doel beter in te spelen op preventie, de zorg meer te personaliseren en de waarde van zorg daarmee te verhogen.

Meer data… en nu?

Huidige processen of systemen optimaliseren waarbij het gebruik van data meer centraal staat en er minder slagen nodig zijn om het voor iedereen nuttig inzetbaar te maken, is iets wat steeds vaker voorkomt. Als bedrijf kun je het doel stellen om de zogenaamde ‘datawijsheid’ van je bedrijf te vergroten; het vraagt wel om heldere communicatie, efficiënte samenwerking en een gedeelde visie, zowel intern, alsook tussen andere bedrijven en sectoren. Omdat het werken en uitwisselen van informatie kruisbestuiving in de hand werkt, kan er regelmatig worden geleerd van en met elkaar. Echter, met de groeiende hoeveelheid data neemt ook de complexiteit toe en daarmee de groeiende vraag naar expertise om die op de juiste manier te analyseren. Een eerste stap is het inventariseren van de data waarover je beschikt en de kwaliteit ervan te beoordelen. Een volgende stap is te onderzoeken welke middelen of tools gebruikt kunnen worden om daaruit inzichten te creëren. Vraag je daarbij af welke uitdagingen je denkt tegen te komen en welke informatie nodig is dit te onderzoeken. Tenslotte: door het werken met data kun je realistische én uitdagende doelstellingen formuleren en daarop inspelen, want er ligt veel binnen handbereik. En door nu al tijd te investeren en na te denken over hoe data uw organisatie kan laten groeien, bent u beter voorbereid op een samenleving die steeds meer data gedreven wordt!