Divers en Inclusief Werven – een passend… - SeederDeBoer

Divers en Inclusief Werven – een passend recruitmentproces

Diversiteit en inclusie is een thema dat bij veel organisaties hoog op de agenda is komen te staan. Dat geldt ook voor SeederDeBoer. Vanuit verschillende hoeken van de organisatie rees de behoefte om over dit onderwerp met elkaar te spreken. Hoe divers en inclusief zijn wij eigenlijk als SeederDeBoer? Hoe selecteren wij onze medewerkers, en is dat wel inclusief?

Inclusieve vacatureteksten: de eerste indruk telt

Een inclusief recruitmentproces begint met de woorden die we kiezen. Samen met collega’s Noor Noij en Morris van der Hoeven ontdekte Sophie Holwerda na onderzoek en analyse dat bepaalde competenties en details in vacatureteksten onbedoeld potentiële kandidaten uitsluiten. Neem bijvoorbeeld het indirect verwijzen naar alcohol consumptie in informele setting (‘elke vrijdagmiddag een borrel!’). Een aanpassing in taalgebruik, zoals het benadrukken dat er informele activiteiten zijn, in plaats van specifieke evenementen te benoemen, creëert een meer inclusieve uitstraling. Dit betekent niet dat de vrijdagmiddagborrel moet verdwijnen, maar het betekent wel dat we als organisatie laten zien dat we meer te bieden hebben dan slechts die ene activiteit. Juist sportieve activiteiten, lezingen of gezamenlijke lunches op kantoor kunnen een breed scala aan kandidaten aanspreken. De kracht van inclusieve taal transformeert niet alleen de boodschap, maar opent ook deuren voor diverse talenten.


Een kritische blik op onze wervingskanalen

We hebben niet alleen gekeken naar wat we zeggen, maar ook waar we het zeggen. Ondanks brede wervingskanalen ontdekten we een laag percentage sollicitanten met een bi-culturele of niet-westerse migratieachtergrond. Simpelweg zeggen ‘maar ze melden zich niet aan bij ons’ was te makkelijk. We zijn aan de slag gegaan met deze uitdaging door samenwerkingen te starten met studieverenigingen die een brede(re) groep studenten trekt. Hieruit zijn inmiddels samenwerkingen voort gekomen met o.a. de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam en de Chinese Student Association. Door een breder publiek te leren kennen, kun je zelf een grotere groep aan talentvolle studenten bereiken.


Blinde vlekken in het selectieproces

Het selectieproces zelf vormt een complexe uitdaging. We erkennen de menselijke neiging om voorkeur te geven aan kenmerken die ze bij zichzelf ook tegenkomen. Om hiermee om te leren gaan hebben we alle collega’s betrokken bij het recruitmentproces een training laten volgen, gericht op het ontdekken en aanpakken van blinde vlekken. Het is waardevol gebleken om met een kritische blik te kijken naar processen en afspraken die we vanuit onze eigen leefwereld heel normaal vonden, maar wellicht niet per se normaal of vanzelfsprekend zijn voor een ander. In navolging van onze visie Ken jezelf, zorg voor een ander, een betere omgeving, is het ontdekken van je eigen blinde vlekken en daar overheen komen een goede start van het bereiken van de ander.