Strategie & Business - SeederDeBoer

Strategie & Business

Écht veranderen? Dat vraagt om een integrale en mensgerichte aanpak. Wij helpen je organisatie graag.

Onze diensten

Strategie & Innovatie

Strategie is een participatief proces waarbij inhoud belangrijk is, maar uiteindelijk zijn mensen cruciaal voor succes. We helpen organisaties en ecosystemen om wendbaar en toekomstbestendig te worden door hun innovatievermogen te vergroten.

Lees meer

Mens & Leiderschap

Een verandering vraagt, naast het aanpassen van processen en systemen, vooral om richting vanuit de leiders in de organisatie. Hierbij dient elke professional vanuit eigen kracht en plek bij te kunnen dragen aan het collectieve doel. Hoe maak jij hier ruimte voor?

Lees meer

Diversiteit, Gelijkwaardigheid & Inclusie

Het bevorderen van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving vergroot de sociale veiligheid, innovatiekracht en productiviteit. Hoe kun je de overgang maken naar een toekomstbestendige organisatie?

Lees meer

Visie

Nog niet eerder waren de strategische agenda’s van organisaties zo ‘vol’. Noodzaak voor innovatie en vernieuwing, tekorten aan personeel. Aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en brede welvaart. Organisatiegrenzen die vervagen en regio’s, ketens en netwerken winnen aan belang. Behoefte aan wendbaarheid en weerbaarheid en afnemende effectiviteit van oude principes voor beheersing en sturing. Een veranderend perspectief op de waarden en betekenis van je organisatie.

Meer doen van hetzelfde gaat in deze volle agenda niet helpen. Het is de opgave om met de organisatie op een ander niveau te gaan acteren. Van overleven naar leidend. Van een mismatch met de omgeving naar onderdeel van het geheel. Van behouden naar vernieuwen. Van statische doelen naar durven leren, ontwikkelen en prestaties. Van reageren naar spelen met de omstandigheden. Dit bereiken vraagt een integrale investering in het geheel van strategie, innovatie, leiderschap en mensen.


Holistisch veranderen

Op een ander niveau gaan acteren betekent een verandering van het geheel. Een investering in één aspect zoals strategie of cultuur kan helpen. Maar het kan ook verstoren omdat de balans in het geheel verdwijnt met als risico juist mindere prestaties. De grote winst zit in de samenhang

Jij zult het moeten doen

Natuurlijk snappen we alles van strategie, innovatie, leiderschap en mensen. We zijn expert om tot verandering en verbetering te komen op deze terreinen. Het raakt het hart van je organisatie. Daarom werken we er samen aan dat je anders gaat denken, voelen en dat het handelen van de organisatie op het gewenste niveau komt.

Ontwikkelgericht

Verandering in strategie, innovatie, leiderschap en mensen raakt de historie, het fundament en de toekomst. Er is maar één manier om met elkaar te veranderen en verbeteren: dat is ontwikkelgericht. Accepteren waar je bent, weten waar de pijn en urgentie is en de ruimte ervaren om te kunnen verbeteren. En de verbetering daadwerkelijk realiseren. Dat is waar het om draait.

Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

artikel
SeederDeBoer investeert in haar Innovatieteam
podcast
Verandergasten — Maartje Brans
podcast
Podcast — Verandergasten