Strategie & Business — Strategie & Innovatie - SeederDeBoer

Strategie & Business — Strategie & Innovatie

Hoe ga je als organisatie om met een steeds sneller veranderende wereld? Het vermogen om snel te kunnen reageren op externe ontwikkelingen ligt bij de mensen in de organisatie. Het is dan ook essentieel om te werken aan een organisatie waarin de mensen de strategie dragen en de ruimte en energie voelen om te kunnen innoveren.  

Strategie

Strategie zien wij als een participatief proces; de inhoud is belangrijk maar uiteindelijk zijn het de mensen die een ingezette koers al dan niet tot een succes maken. Zij maken de interpretaties van hoe dingen zijn, brengen de ideeën in en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Wij letten daarom altijd op de balans tussen de analyse en de menskant in een strategietraject.

Innovatie

Wij helpen organisaties en ecosystemen om hun innovatievermogen te vergroten. Hierbij kijken wij naar het totale systeem en de kwaliteit van de onderlinge verbindingen. Dit is de voedingsbodem waarop je het innoveren kan organiseren. Zo kijken we naar de innovatiestrategie, organisatiestructuur, besturing, kennisuitwisseling en werkwijze.

Wat bieden wij?

Wij helpen jouw organisatie wendbaar en toekomstbestendig te worden en blijven. We werken participatief aan de strategievorming en richten een kort cyclisch proces in om bijsturing mogelijk te maken. We versterken de strategie executie door de juiste (be)sturingsmechanisme te implementeren en we werken aan het innovatievermogen van de organisatie.

Het is de kunst om in de analyse fase informatie op te halen die niet aan de oppervlakte ligt en door te vragen naar hetgeen nu nog onbewust is. Dit vraagt om met elkaar te vertragen. Deze inzichten vormen de start van de strategieontwikkeling.  Hierin gaan we dus niet gelijk aan de slag met het vernieuwen van de strategie maar reflecteren wij eerst op de huidige situatie.

Het vroegtijdig testen van de strategie tijdens de strategievorming helpt om vroegtijdig input te verzamelen en met deze informatie de strategie te kunnen verfijnen. Zo wordt uitvoering direct onderdeel van het strategievormingsproces en kunnen analyse en executie elkaar versterken. 

Sturing op resultaten in lijn met de strategische doelen vergroot de vrijheid en betrokkenheid van medewerkers. Samen vertalen we de strategische doelen van de organisatie voor de verschillende afdelingen en teams. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste methodieken zoals OKR en Obeya. Het stellen van de doelen is een participatief proces waar de mensen in de organisatie en stakeholders actief deel van uitmaken. We maken de voortgang op de doelen inzichtelijk. Dit geeft een houvast waarmee het management kan sturen.

Wij helpen jou om het innovatievermogen van jouw organisatie of ecosysteem te vergroten. Wij hebben oog voor het totale systeem en de kwaliteit van de onderlinge verbindingen. We kijken vanuit daar waar mogelijkheden zitten om het innovatievermogen te versterken. Dit kan gaan om de innovatiestrategie, de innovatie waardeketen, de werkwijze, de structuur of de besturing.

Bram is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

Case
Programmatisch werken bij de Nederlands Lucht- en Ruimte ..
artikel
SeederDeBoer investeert in haar Innovatieteam
Case
Duurzame innovaties voor de maritieme wereld bij PortXL ..