Strategie & Business — Mens & Leiderschap - SeederDeBoer

Strategie & Business — Mens & Leiderschap

Verandering vindt plaats als mensen in de organisatie daadwerkelijk anders gaan denken, voelen en doen. Een verandering in de organisatie vraagt daarom naast het organisatorisch aanpassen van processen en systemen, vooral om richting vanuit de leiders in de organisatie. Elke professional moet vanuit zijn eigen kracht en plek bij kunnen dragen aan het collectieve doel. Om hier ruimte voor te maken is een passende organisatiecultuur nodig. Het is daarom essentieel om inzicht te hebben in patronen die spelen binnen een organisatie, zowel de zichtbare als de impliciete.

Wat bieden wij?

Wij zien in dat organisaties bestaan uit mensen, met ieder hun eigen patronen en karakteristieken. In het bedrijfsleven kan die manier van kijken nog wel eens naar de achterkant verdwijnen en lijkt de gerationaliseerde kant van organisaties leidend: processen, systemen, functies. Wij begrijpen dat je de rationale kant van organisaties en verandering niet los kunt zien van de mensen die het systeem werkend moeten krijgen. Om verandering binnen je organisatie te borgen kijken we met een holistische blik wat nodig is. Wij faciliteren dit proces, bieden zowel een bedrijfskundige als mensgerichte blik en bespreken wat nodig is om van A naar C te komen.

Omvangrijke veranderingen zoals een nieuw organisatieontwerp, een fusie of het doorvoeren een nieuwe functies leiden tot een reorganisatie. Het is belangrijk om de spanningen te erkennen die er altijd zijn en het proces daarom zorgvuldig te doorlopen. Een organisatie brede reorganisatie vraagt om regie: een duidelijke projectmatige aanpak van A tot Z. Richting alle stakeholders zorgen we voor sturing, richting, duidelijkheid en transparantie gedurende het gehele proces, inclusief implementatie. Zo komen we met elkaar van de huidige naar de toekomstige situatie. Ook houden we regie op de dialoog met de medezeggenschap. We betrekken hen vroegtijdig in het traject, zowel informeel als formeel. Onze aanpak werkt alleen als we het samen met jou doen. Wij zijn expert op dit gebied, maar zijn wij er om jou te helpen. Wij willen onze kennis en kunde overbrengen, zodat er een duurzame verandering plaatsvindt.

Verandering raakt alle mensen in een organisatie of netwerk. Het gaat om anders denken, voelen en doen. Leiders zetten hierin de toon met een duidelijke visie op waar de verandering toe moet leiden. Daarbij vraagt dit van alle betrokkenen om oud gedrag of oude patronen los te laten. Het is zoeken naar een nieuwe manier van samen doen en zijn. Wij helpen dit proces vormgeven en begeleiden en creëren ruimte voor het onderzoeken van de culturele aspecten die meespelen in de verandering. Samen in gesprek kijken we vooruit en definiëren we met elkaar nieuw en gewenst gedrag, dat nodig is om de verandering te borgen.

Atze is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

podcast
Verandergasten — Mariëlle Heijltjes
podcast
Verandergasten — Marian Goodmann
podcast
Podcast — Verandergasten