Strategie & Business — Mens & Leiderschap - SeederDeBoer

Strategie & Business — Mens & Leiderschap

Verandering vindt plaats als mensen anders gaan denken, voelen en doen. Een verandering in de organisatie vraagt daarom naast het organisatorisch aanpassen van processen en structuren, vooral om richting vanuit de leiders in de organisatie. Elke professional moet vanuit zijn eigen kracht en plek bij kunnen dragen aan het collectieve doel. Om hier ruimte voor te maken is een passende organisatiecultuur nodig. Het is daarom essentieel om inzicht te hebben in patronen die spelen binnen een organisatie, zowel de zichtbare als de minder zichtbare.

Het belang van waardegericht leiderschap

Waardegericht werken wordt steeds belangrijker. Een duidelijke visie en een herkenbaar normenkader zijn hierin essentieel; niet alleen om als organisatie positieve impact te kunnen maken in een snel veranderende buitenwereld, maar ook om medewerkers aan je te blijven binden. Je wilt je medewerkers op een intrinsiek level raken en aan je binden, om ze daarna verder te ontwikkelen en activeren. Wij helpen leiders en organisaties met de personele kant die komt kijken bij het verandervraagstuk.

Een holistische benadering met oog voor mens en organisatie

Wij zien dat organisaties bestaan uit mensen, met ieder hun eigen patronen en karakteristieken. In het bedrijfsleven kan die manier van kijken nog wel eens naar de achtergrond verdwijnen en lijken processen, structuren en functies leidend. Die rationele kant van organisaties en verandering is echter niet los te zien van de mensen die de structuur werkend moeten krijgen. Om verandering binnen je organisatie te borgen kijken we daarom met een holistische blik naar wat nodig is. Wij faciliteren dit proces, bieden zowel een bedrijfskundige als mensgerichte blik en bespreken wat nodig is om van A naar C te komen.

Wat bieden wij?

Wij helpen klanten bij veranderopgaven door te kijken naar het getoonde leiderschap. We bekijken welke (ongeschreven) normenkaders en organisatiepatronen er binnen de organisatie spelen en welke impact deze hebben op de resultaten. Samen met het leiderschapsteam doorleven we onze bevindingen en kijken we naar het eigen aandeel. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd voor nieuw gedrag en verandering, in alle lagen van de organisatie. In onze aanpak werken wij ervaringsgericht en combineren wij het Theory U gedachtegoed met inzichten vanuit systemisch werken.

Organisaties hebben enkel nog bestaansrecht als zij werken vanuit een heldere purpose en deze weten door te vertalen binnen de organisatie. Door in te stappen op de cultuur, het normenkader en het gedrag binnen de organisatie helpen we de klant zijn purpose tot in de haarvaten van de organisatie te implementeren, waarbij de focus ligt op waardeontwikkeling.

Het blijven binden en boeien van voldoende gekwalificeerd personeel is een van de grootste uitdagingen voor organisaties de komende tijd. Wij helpen organisaties met dit vraagstuk door belangrijke strategische HR-thema’s vast te pakken en te zorgen voor een gezond personeelsbestand. Thema’s zoals het vergroten van diversiteit, inclusie en gelijkheid, vitaliteit, ontwikkeling en opleiding.

Een organisatiestructuur moet naadloos aansluiten bij de strategie en purpose van een organisatie. Een grote veranderopgave of een andere purpose kan daarom aanleiding zijn voor een nieuw besturingsmodel, een fusie of een reorganisatie. Dit zijn omvangrijke veranderingen die grote impact kunnen hebben op de mensen in de organisatie. Het is daarom belangrijk om dit proces zorgvuldig en met aandacht voor de betrokkenen te doorlopen. Wij voeren samen met jou regie op dit proces en begeleiden organisaties via een projectmatige aanpak naar de gewenste situatie.

Jurgen is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items

podcast
Verandergasten — Mariëlle Heijltjes
artikel
Effectief leiderschap: de 6 besluiten die ons leven bepalen
podcast
Verandergasten — Marian Goodmann
podcast
Podcast — Verandergasten