Strategie & Business — Leiderschap - SeederDeBoer

Strategie & Business — Leiderschap

Hoe blijft je organisatie innovatief, creatief en succesvol en zorg je voor duurzame veranderingen? In de basis draait het ons inziens om mensen en onderlinge relaties. Want hoe effectiever mensen met elkaar interacteren en samenwerken, hoe beter je organisatie presteert. En dat begint bij effectief leiderschap en durf om te ontwikkelen.

Leiderschap

In onze leiderschapstrajecten staan de dialoog en het zelf ervaren centraal. Pas als je hebt ervaren wat jouw essentie is en weet vanuit welke plek je leiding geeft, kun je effectief zijn als leider. En écht spannend wordt het in de ontmoeting met de ander. Met je peers (lidmaatschap) en met je medewerkers (leiderschap); in dat wat niet gezegd wordt; op de onderstroom. Wij begeleiden dit proces en helpen in situaties waar verwarring is.

Ontwikkeling

Organisaties aanzetten om diepgaand te ontwikkelen en te leren, dat is wat we graag doen. Hierbij kijken we naar je veranderambities, bijvoorbeeld een meer lerende organisatie worden zodat je goed kunt inspelen op de wensen van de klant. Of ambities gericht op een samenwerkingsverband dat je wilt aangaan of intensiveren om zo je maatschappelijke positie vanuit het ecosysteem verder te versterken. Onze experts analyseren allereerst gedrag en de interactie tussen mensen. We brengen de belangen en de organisatiecultuur in kaart en geven inzicht in de exacte ontwikkel- en leeruitdagingen. Zo ontstaan de condities van waaruit leerinterventies kunnen plaatsvinden en leer je de ontwikkelkracht van de organisatie of het ecosysteem te benutten.

Merel is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Reis je mee?

LEIDERSCHAPSOPLEIDING ZICHT
ZICHT — dé leiderschapsopleiding met blijvende indruk

Deze unieke opleiding is bedoeld voor leiders die geloven dat zij kunnen, moeten en wíllen veranderen. Lees meer in onze brochure.

Onze visie op Leiderschap
Essentie en plek — de ontdekkingsreis van de leider

“Als je blijvend wilt veranderen heb je tijd nodig om te leren voelen, ervaren, integreren én doen”. Lees meer over onze visie op Leiderschap.

Wat bieden wij?

Al onze opdrachten starten met het helder maken van de richting en het doel, ons gezamenlijke vertrekpunt. We anticiperen op dat wat zich aandient en gaan samen op reis; de exacte route krijgt gaandeweg vorm. Wij bieden altijd maatwerk, afgestemd op dat wat nodig is in de praktijk.

Écht andere dingen denken, voelen en doen – daar gaan we voor! Onze leiderschapsaanpak ondersteunt jouw organisatie en is gericht op gedragsverandering. We starten, gebaseerd op onze visie op leiderschap, bij de leiders in de top van de organisatie. Jouw eigen leiderschap staat daarbij centraal. Daarnaast hebben we aandacht voor het collectieve leiderschap en de groepsdynamieken. En staan we stil bij de wijze waarop de organisatie leiding geeft aan maatschappelijke opgaven. Dit doen we in dialoog én door te ervaren. Zo komen we gezamenlijk tot een aantal leiderschapswaarden en -principes. Van hieruit betrekken we de andere leiders in de organisatie. Vaak door een leiderschapsprogramma te ontwikkelen en zo het nieuwe leiderschap te borgen in HR-, opleidings- en veranderinstrumentarium.

Wij bieden hiernaast, vanuit dezelfde werkwijze, ontwikkeltrajecten aan voor managementteams. Hierbij ligt de nadruk op inzet van de juiste teaminterventies.

Wij helpen jou om de veranderambities richting een ontwikkelgerichte, lerende organisatievorm te geven. Bijvoorbeeld als jouw organisatie haar maatschappelijke positie wil vergroten. Of als jouw organisatie vanuit de ‘blijvend positief leren’ filosofie haar potentieel beter wil benutten. Wij doen dit samen met de mensen uit jouw organisatie en hebben daarbij oog voor de verschillende belangen en de onderstroom. Wij kijken naar onderliggende cultuurpatronen die de ontwikkelkracht in de weg kunnen staan en zetten in op vruchtbare interventies. We gebruiken onder andere instrumentarium uit de veranderkunde om het leer- en ontwikkelvermogen van leiders en medewerkers vanuit innovatie, creativiteit en positivisme te vergroten.

Écht impact maken doe je nooit alleen. Wij begeleiden partijen die samen onderdeel zijn van een koepel of ecosysteem in het bereiken van hun gezamenlijke opgaven. Wij weten als geen ander hoe bestuurs- en leiderschapsdynamieken werken als meerdere partijen samenkomen. Welke botsende belangen en vraagstukken je kan tegenkomen. Het gaat erom de dilemma’s en zorgen die er zijn, écht in gesprek te brengen. Wij helpen om dat wat in de onderstroom sluimert, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Tegelijkertijd zetten we in op de positieve ontwikkelkracht van het collectief.

Eén op één coaching voor leidinggevenden die verder willen komen in hun leiderschap. Vanuit onze visie op leiderschap onderzoeken we samen hoe jij essentie en plek kent vanuit je geschiedenis en hoe dit zich in het nu uit, in het dagelijks leven en in jouw leiderschapsfunctie. Onze coaching baseert zich onder meer op Systemisch werk, Transactionele Analyse, NLP en Lichaamsgericht werk.

Relevante items

blog
"Als essentie en plek samenkomen.." — Merel Poulisse
podcast
Podcast — Verandergasten