Besturing & Bedrijfsvoering — Governance & sturing - SeederDeBoer

Besturing & Bedrijfsvoering — governance & sturing

Een passende, optimale organisatiestructuur, (be)sturing van organisaties en de manier waarop zij verantwoording afleggen zorgt ervoor dat organisaties beter in staat zijn om te sturen en hun strategie te realiseren.

Een optimale organisatiestructuur is dienend aan de strategie van de organisatie.

  • Wij evalueren de bestaande organisatiestructuur: hoe functioneert de huidige structuur? Wat gaat goed en wat kan beter? En draagt de structuur voldoende bij aan het realiseren van de strategie?
  • We adviseren over een nieuwe structuur, om verbeteringen en veranderingen te kunnen realiseren. Daarbij hebben we aandacht voor onder andere fasering, implementatievoorwaarden, risico’s en impact.
  • We begeleiden organisaties bij de implementatie van deze veranderingen.Een optimale inrichting van de besturing van de organisatie en de besturingscyclus moeten bijdragen aan het kunnen sturen op de realisatie van de strategie van de betreffende organisatie.
  • Wij evalueren de bestaande besturing en besturingscyclus: hoe functioneert de huidige besturing en bijbehorende instrumenten? Wat gaat goed en wat kan beter.
  • We adviseren over een nieuwe besturing en besturingscyclus, om verbeteringen en veranderingen te kunnen realiseren. Daarbij hebben we aandacht voor onder andere fasering, implementatievoorwaarden, risico’s en impact.
  • We begeleiden organisaties bij de implementatie van deze veranderingen.


Sanne is expert op dit gebied
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items