Niels van der Boor - SeederDeBoer

Niels van der Boor - Consultant

“Wie niet beweegt gaat achteruit”

Mijn drijfveer is het achterlaten van een positieve maatschappelijke voetafdruk. Gekenmerkt door lef en een energiek karakter, zet ik mij elke dag vol overgave in. Mijn kritische blik wordt gestuurd door een sterk gevoel voor punctualiteit en verantwoordelijkheid, gericht op het verbeteren van het grotere geheel. Ik sta anderen graag bij in hun streven naar verwezenlijking door een open houding te hanteren ten opzichte van ideeën en feedback. Mijn focus ligt op digitale transformaties, waarin ik als data-translator en bij implementatietrajecten al waardevolle ervaring heb opgedaan. Het doorleven en begrijpen van de impact van verandering of data vormt de kern van mijn expertise, wat me in staat stelt doelgericht en effectief te handelen.

Niets motiveert mij meer dan een leuke uitdaging en daarom ben ik altijd op zoek naar kansen. Ik jaag groei aan, omarm verandering en zet mij maximaal in om mijn doelen te bereiken. Vanuit kennis over mijzelf leer ik anderen beter begrijpen en zoek ik diepgang in het contact op. Met een glimlach sta ik sterk in mijn schoenen en bouw ik vanuit de basis aan vertrouwen. Als sportief persoon heb ik mezelf uitgedaagd een marathon te lopen en staat de volgende uitdaging steeds klaar. Daarbij zie ik het als mijn missie een ander bij te staan in het behalen van hun figuurlijke marathon. Laten we samen die uitdaging aangaan en positieve verandering teweegbrengen!

Al onze mensen bekijken?
Kijk hier