Data & Digitaal — Business Analytics en AI - SeederDeBoer

Data & Digitaal — Business Analytics en AI

Je hebt behoefte aan inzicht. Je wilt gebruik maken van de kansen en mogelijkheden van AI. Met al die data die jouw bedrijf verzamelt, zou je eigenlijk veel meer kunnen doen. Maar waar begin je?

Wij zijn data-vertalers

Iedere organisatie beschikt tegenwoordig over vaak enorme hoeveelheden gegevens, die ongebruikt in systemen zijn opgeslagen. Hoewel veel data aanwezig is, weten organisaties nog vaak niet hoe deze data tot waarde gebracht kan worden. De (data-)analisten en de business spreken vaak niet dezelfde taal waardoor kansen worden gemist of niet optimaal worden benut. De business is onvoldoende in staat de juiste vragen te stellen om de juiste inzichten te krijgen en data-analisten en data scientists weten onvoldoende waar de business nu echt mee wordt geholpen, of het ontbreekt hen aan implementatiekracht.

Er is behoefte aan vertalers: data translators. Mensen die begrijpen wat de bedrijfsdoelen zijn én snappen welke mogelijke oplossingen data biedt.

Business Intelligence voor kwalitatieve stuur- en managementinformatie

Inzichten uit data dragen op allerlei manieren bij aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en besluitvorming. Denk aan het verkorten van doorloop- en wachttijden, het ontdekken van fraude en fouten in het proces, het voorspellen van verkoopcijfers en klantgedrag, het identificeren van doelgroepen, het classificeren van behandelingen, het voorspellen of een patiënt op een bepaalde behandeling goed zal reageren of niet en het optimaliseren van de bevoorrading.

De kwaliteit van stuur- en managementinformatie bepaalt in hoge mate de kwaliteit van beslissingen. Vaak zijn er heel veel rapportages en dashboards beschikbaar, maar ontbreekt overzichtelijk inzicht. Wat betekenen de cijfers? Waar moeten we nu op sturen? Door de juiste data op een voor het management prettige manier te presenteren, wordt het makkelijker data te gebruiken bij het nemen van besluiten.

De kansen en mogelijkheden van AI benutten

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) leidt tot nieuwe kansen en mogelijkheden door inzet van slimme algoritmen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen en ethische vraagstukken. Hoe kom je tot een balans tussen enerzijds het inzetten van nieuwe technologie en het profiteren van de voordelen die deze kan bieden voor jouw organisatie, en anderzijds het oog houden op rechtvaardig, verantwoord en ethisch werken met deze nieuwe technologieën? Is kunstmatige intelligentie gevaarlijk? Wat moet en kan je met nieuwe technologieën als ChatGPT?

Het is nu het moment om na te denken over de inzet van AI binnen jouw organisatie.

Judith is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Wij zetten complexe data-materie om in begrijpelijke taal. Zo helpen we je bij vraagstukken rondom business analytics en AI:

Onze consultants zijn echte data-vertalers. Ze hebben jarenlang ervaring met verandermanagement én zijn goed in staat de wensen van business stakeholders te identificeren en te begrijpen. Daarnaast zijn ze opgeleid als data scientist en weten ze dus alles over de mogelijkheden en onmogelijkheden van geavanceerde datamodellen. Als projectleider, programmamanager of product owner in complexe dataprojecten en -programma's komen die vertaal skills goed tot hun recht. Wij bouwen de brug tussen business en data, zodat de mogelijkheden van data écht worden benut om de business te helpen.

Wij helpen bij het identificeren van data-toepassingen binnen uw bedrijf, het opstellen van user stories, het stellen van prioriteiten en het bewaken van de voortgang van data analyse projecten. Bij het opzetten of verbeteren van de organisatie van BI en AI nemen we altijd de behoefte van de eindgebruikers van de data als uitgangspunt. We houden de aandacht op het implementeren van data inzichten, voorspellende modellen en AI oplossingen. Zo zorgen we dat er niet alleen inzicht komt, maar ook dat het inzicht leidt tot resultaat: slimme, datagedreven beslissingen.

Het omzetten van cijfers in aantrekkelijke en duidelijke visualisaties en dashboards is een vak apart. Wij helpen bij het identificeren van de informatiebehoefte van het management en andere stakeholders, het opstellen van de juiste KPI’s en metrics, het organiseren van de (eventueel) benodigde dataverzameling en preparatie en het visualiseren en presenteren van deze informatie, bijvoorbeeld door rapportages om te zetten naar interactieve visuele dashboards. Daarnaast richten we ons op het begeleiden van managers en teams in het werken met de management informatie en het vergroten van data-kennis en expertise binnen uw organisatie door het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Relevante items

blog
Groot of klein, elk bedrijf is een data bedrijf
Case
Meer waarde halen uit data bij Innogy ..