Data & Digitaal — Datagedreven werken - SeederDeBoer

Data & Digitaal — Datagedreven werken

Data is een belangrijk onderdeel van ons werk, ons leven en onze moderne samenleving. Beslissingen op basis van data zijn slimmer en sneller. Een datagedreven organisatie maakt optimaal gebruik van de beschikbare data en stuurt op basis van informatie in plaats van op intuïtie.

Datagedreven beslissingen zijn betere beslissingen

Data is hét woord van nu. Organisaties beschikken over veel data, maar wordt die data ook gebruikt in besluitvormings- en veranderprocessen? Vaak nemen we beslissingen op basis van onze ervaring en intuïtie en maken we daarbij slechts beperkt gebruik van cijfers. Dat is zonde. Datagedreven beslissingen zijn slimmer én sneller. Organisaties die op sturen op informatie en data maken meer winst, hebben een hogere klanttevredenheid en efficiëntere processen.

Van een visie op data naar een datagedreven cultuur

Data levert pas waarde op als je naar de inzichten gaat handelen. Alle energie die je stopt in het op orde brengen van data, het investeren in datakwaliteit en het laten uitvoeren van slimme analyses door data scientists is tevergeefs als de organisatiecultuur datagedreven werken niet ondersteunt.

Datagedreven werken kan confronterend zijn, bijvoorbeeld als de inzichten uit data niet overeenkomen met wat je intuïtief aanvoelt of denkt. Dit vraagt om een andere houding en manier van kijken.

De eerste stap naar een datagedreven cultuur is het formuleren van een gedeelde visie op data en een datastrategie. Hierin stel je vast waarom je (meer) op basis van data wilt gaan werken, welke doelen je daarmee wilt behalen en hoe ver je data-ambities reiken. Je bepaalt hoe datavolwassen je organisatie is en waar je naartoe wilt groeien de komende tijd.

Het is belangrijk zo'n visie op data goed te doorleven en te concretiseren. Wat betekent het om 'datagedreven' te zijn? Hoe verloopt besluitvorming wanneer je je baseert op data in plaats van op onderbuikgevoel, ervaring of consensus? Wat betekent datagedreven werken in de praktijk voor elke afdeling en elke laag in de organisatie? Het gezamenlijk formuleren van antwoorden op deze vragen vormt een eerste stap richting een datagedreven cultuur.

Investeren in datageletterdheid

De vaardigheid om data te kunnen lezen, begrijpen en kritisch te beoordelen is onmisbaar voor een datagedreven werkcultuur. Het is belangrijk in deze vaardigheid te investeren. Cijfers zijn voor veel mensen intimiderend - getallen impliceren precisie en zien er objectief en geloofwaardig uit. Met cijfers als onderbouwing lijkt iets echter en serieuzer: er staat een getal bij dus het zal wel kloppen. In een wereld waarin we overspoeld worden met informatie, waarin ook data een steeds grotere rol speelt, is het belangrijk datavaardig te zijn en blijven.

Ervaring met het gebruiken van data helpt bij het daadwerkelijk gebruik maken van data in het besturen van projecten, teams en bedrijven. Hoe datavolwassen is jouw organisatie?

Eline is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Data levert pas waarde op als je naar de inzichten gaat handelen. Zo helpen we je ontwikkelen tot een datagedreven organisatie:

Het is lastig een gesprek te voeren over data, omdat het een ingewikkeld, ongrijpbaar en veranderlijk nieuw thema is. Iedereen wil er iets mee, iedereen roept dat ze er iets mee doen, maar niemand weet precies hoe het zit. Een heldere visie op data benoemt hoe data bijdraagt aan de strategische doelen van jouw organisatie. Een datastrategie vertaalt dat in meer concrete doelstellingen voor de komende periode. Hoe datavolwassen ben je nu en waar wil je over een paar jaar staan? Wij helpen bij het op papier krijgen van conceptuele kaders, doelstellingen en prioriteiten.

We besteden in ons werk veel aandacht aan de organisatiecultuur en de eindgebruiker. Alleen als die zich comfortabel voelt met de data, verandert er iets. We vergroten de datageletterdheid binnen een bedrijf, maken de gebruikers zelf eigenaar van de data en besteden veel aandacht aan wat 'datagedreven werken' echt betekent binnen alle lagen van een organisatie.

Een belangrijke stap naar meer datagedreven werken is het vergroten van kennis over data binnen een bedrijf. In onze masterclasses en opleidingen leren we managers, bestuurders en werknemers data te lezen, te interpreteren, te begrijpen, te vertrouwen en correct in te zetten. Onze masterclasses zijn enthousiast, dynamisch en toegankelijk en zitten vol met praktische voorbeelden en toepassingen.

Relevante items

Case
Vergroten van de datavolwassenheid bij Nijestee ..
artikel
Groot of klein, elk bedrijf is een data bedrijf