Stichting (Gelijk)waardig Herstel: help de geraakte… - SeederDeBoer

Stichting (Gelijk)waardig Herstel: help de geraakte ouders van de toeslagaffaire

Stichting (Gelijk)waardig Herstel is een onafhankelijke stichting door en voor ouders en kinderen die zijn en worden geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. Samen met specialisten werken zij aan (gelijk)waardig herstel. De toeslagaffaire is namelijk nog steeds niet opgelost. Daarvoor kunnen we jouw hulp gebruiken.

Rafen - 14 jaar

'Tot nu toe heb ik het overleefd. Ik wil beginnen met leven.'

Hieroo en SeederDeBoer zijn nauw betrokken bij Stichting Gelijk(waardig) Herstel. Onze missie om de wereld positief te veranderen en maatschappelijke impact te maken komt terug in het werk dat deze stichting verricht. Daarom nodigen we je graag uit om, samen met onze collega’s, mee te werken aan de versnelling en de versimpeling van de oplossing.

Net als bij een dijkdoorbraak trekken we gezamenlijk de laarzen aan en stappen we collectief naar voren om dit als burgers van Nederland op te lossen.

Het overgrote merendeel van de ouders dat is geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire heeft helaas nog steeds geen uitzicht op een menselijk herstelproces.

In de aanpak van (Gelijk)waardig Herstel staan vier uitgangspunten centraal. De eigen regie van de ouders en gezinnen. Het vertrouwen in het verhaal van de ouder. De neutraliteit van de stichting, (Gelijk)waardig Herstel is onafhankelijk en geen overheidsinstantie. En ten slotte collectiviteit, want het collectief falen van de Nederlandse overheid vraagt om een collectieve oplossing.

Wat houdt deze aanpak in?
In deze pilotfase van (Gelijk)waardig Herstel worden ouders (Vertellers) gekoppeld aan zogeheten Luisterend Schrijvers. De Luisterend Schrijver gaat samen met een Verteller diens verhaal op papier zetten in het ‘Feitenrelaas’. De focus ligt daarbij op het verleden (wat is er gebeurd in het verleden als gevolg van het schandaal, wie was diegene hiervoor), wat speelt er (nog) in het heden en hoe ziet de toekomst eruit. Dit Feitenrelaas wordt vervolgens door Schade Analisten bekeken om op basis van een simpel Herstelmodel de (im)materiële schadeposten te bepalen. Voor deze pilot zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich willen aanmelden als Luisterend Schrijver.

Wat betekent het concreet?
Als Luisterend Schrijver word je gekoppeld aan één Verteller. In totaal zal het werk ongeveer 10 uur in beslag nemen, verspreid over 3 maanden. Op basis van 2 tot 3 (fysieke) gesprekken ontmoeten de Luisterend Schrijver en de Verteller elkaar en gaan zij met elkaar in gesprek aan de hand van een gesprekslijn. Je wordt gekoppeld in je regio en je kan zelf kiezen waar en wanneer je afspreekt. Er zijn neutrale locaties beschikbaar vanuit (Gelijk)waardig Herstel, maar jullie kunnen ook thuis afspreken. Samen met de Verteller ga je het Feitenrelaas opschrijven.

Meer weten?
Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 5 december a.s., van 12.00 – 13.30 uur via het formulier hieronder.

Informatiebijeenkomst (Gelijk)waardig Herstel