Persoonlijke transformatie: van arts naar consultant … - SeederDeBoer

Persoonlijke transformatie: van arts naar consultant — Sophie Engelkes

Bijna 1,5 jaar geleden ben ik gestopt in het ziekenhuis, waar ik werkzaam was als arts in opleiding tot neuroloog. Ik had het gevoel graag de zorg in bredere zin vooruit te willen helpen en daarom heb ik de stap gemaakt naar de consultancy. Ik weet nog heel goed dat er tijdens mijn sollicitatie bij SeederDeBoer werd gevraagd in welke adviesgroep ik graag zou willen. Ondanks dat ik eigenlijk nog niet wist wat iedere adviesgroep qua inhoud precies betekende, was mijn eerste keuze direct al proces transformatie, met het volgende argument: “om processen in kaart te brengen moet je logisch nadenken en daar houd ik wel van”.

De match met de adviesgroep proces transformatie was gelukkig van beide kanten duidelijk en inmiddels ruim een jaar geleden ben ik in deze adviesgroep aan de slag gegaan als consultant. Enerzijds is de stap van het artsenvak naar de consultancy een zeer grote verandering: van het op en neer lopen tussen mijn verschillende patiënten, zit ik nu ineens de hele dag achter een laptop; van het dagelijks vaste tijden starten en eindigen vanwege overdrachten, heb ik nu de flexibiliteit om mijn werkdag en -week (grotendeels) zelf in te delen; van het werken in één ziekenhuis, reis ik nu het hele land door voor klanten. Veel verandering dus. Aan de andere kant merkte ik dat mijn systematische en gestructureerde manier van werken die ik in het ziekenhuis hanteerde, ook goed werkt binnen de consultancy. Uiteindelijk hebben beide vakken een hoop van elkaar weg: je hebt een klant (of patiënt), je moet de hulpvraag boven water krijgen en hier samen met de klant (of patiënt) mee aan de slag om uiteindelijk tot een passende oplossing te komen.

Op mijn eerste dag bij SeederDeBoer mocht ik gelijk aan de slag bij mijn opdracht bij Nictiz, bij het programma Medicatieoverdracht. Het doel van het programma is om elektronische uitwisseling van medicatiegegevens te verbeteren, zodat er op ieder gewenst moment een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is voor iedere zorgverlener in de zorgketen (en voor de patiënt). Waar zorgverleners nu nog vaak te maken hebben met voornamelijk elektronische gegevens van binnen hun eigen instelling en weinig tot geen gegevens van ‘buiten’ hoeven te verwerken, moeten zorgverleners uit alle sectoren in de toekomst met elkaar in de keten gaan samenwerken om dit programma te laten slagen. Hiervoor zijn uniforme en breed gedragen afspraken over het zorgproces essentieel. Als adviseur mocht ik de huidige zorgprocessen van verschillende sectoren in kaart brengen en analyseren hoe we kunnen komen tot uniforme afspraken en processen.

Door mijn stap naar de consultancy en mijn rol binnen het programma Medicatieoverdracht ben ik mij des te meer gaan beseffen in hoeverre de zorg gebaat is bij goed ingerichte processen. Dankzij mijn opleiding en ervaring in het ziekenhuis kan ik de processen in de zorg vaak extra snel doorgronden en analyseren wat er mogelijk verbeterd kan worden. En als ik nu terugdenk aan mijn uitspraak tijdens mijn sollicitatie, dan vind ik dat nog niet eens zo’n gekke en sta ik er na ruim een jaar consultancy ervaring nog steeds hetzelfde in: “om processen in kaart te brengen moet je logisch nadenken en daar houd ik wel van”.