Kernwaarden

In ons werk staan 6 kernwaarden centraal. Deze herkent u in ons werk, ongeacht wat we doen. De waarden geven ons ook houvast wanneer we moeilijke keuzes moeten maken of spannende stappen moeten zetten. Zo zullen we niet in een opdracht stappen waar onze integriteit in het geding is. En zo zullen we pijnlijke onderwerpen in een opdrachtsituatie bespreekbaar maken wanneer ze vrij handelen en denken in de weg staan.

Mensenwerk

Mensenwerk

In ons werk draait het om mensen. We helpen mensen in organisaties. En we zijn natuurlijk ook zelf mens als we komen helpen. We vertrekken altijd vanuit de relatie van mens tot mens als we ons werk doen.

Essentie

Essentie

We vinden niets zo vervelend als het draaien om de hete brei. We helpen graag om de essentie te vinden en te raken en vanuit hier te werken aan groei.

Vrijdenken

Vrijdenken

Vrij kunnen denken en handelen is noodzakelijk om de goede weg te vinden voor mensen en organisaties. Dit vraagt om aandacht voor die thema’s en gevoelens die vrijheid in de weg staan.

Integriteit

Integriteit

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat heeft alles te maken met ons geloof in integriteit.

Vakmanschap

Vakmanschap

We hebben een heilig geloof in kwaliteit. Investeren in vakmanschap en professionele en persoonlijke ontwikkeling is de kern van ons bedrijf en onze dienstverlening.

Doen

Doen

Praten over en analyseren heeft een beperkte waarde. Doen en ervaren draagt veel directer bij aan het verkrijgen van inzichten, het leren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe patronen.

Ik wil meer weten