Advies

Inzicht verschaffen en zo een ander helpen

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat er meetbaar resultaat wordt geboekt is het waardevol iemand met u mee te laten kijken. Iemand die niet vastzit in structuren en patronen. Een partner die helpt bij het nemen van besluiten die moed of lef vragen.

Advies van SeederDeBoer is altijd eerlijk en onafhankelijk. Wij vinden het essentieel dat een advies ook implementeerbaar is. Het moet passen bij de situatie en persoon. Een goed advies is relevant en geeft een realistische oplossing voor uw probleem.

Als wij een advies geven doen we dat om relevante verbeteringen te realiseren. Relevant in de zin dat de verbetering van belang is voor uw organisatie. Een relevant advies raakt de kern van uw probleem. Relevant houdt ook in dat we na afloop samen kunnen zeggen: “het is hier beter geworden”.

Wij geloven niet in standaard methodes en procedures. Liever bepalen we samen met u de kern van uw vraag en kijken dan wat er moet gebeuren om die te beantwoorden. Daarin betrekken we altijd de context en de bewegingsruimte. Als we samen helder hebben waar de inspanning toe moet leiden gaan we aan de slag.

Actueel

Meer berichten