Actueel

image

Vakmanschap & Consultancy

Men spreekt steeds vaker over het belang van vakmanschap in de consultancy. Wat houdt dit precies in, hoe zorg je ervoor dat je hierover beschikt en je er mee onderscheidt?

Academische achtergrond

Bij het vakkundig uitoefenen van een functie wordt het fundament vaak gelegd bij de opleiding. Bij traditionele ‘vakmensen’ is er een specifieke vakopleiding met een sterk praktijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld de politieacademie. Binnen de advieswereld is dit veel minder het geval. In april ben ik als junior consultant begonnen samen met 5 andere starters. Wij hebben allen een compleet andere studieachtergrond. Van Economie tot Scheikunde en van Global Health tot Filosofie. Ondanks deze verschillende studies doen we allemaal hetzelfde traineeship. Door dit verschil is het interessant om te zien hoe iedereen op zijn of haar eigen manier naar vraagstukken kijkt. De vraag is: hoe zorgen we er bij SeederDeBoer voor dat we, ondanks onze verschillende achtergronden en ervaringen, ons professioneel en persoonlijk ontwikkelen tot een goede consultant?

Leren tijdens het Consultancy Traineeship

Tijdens het tweejarige traineeship word je opgeleid tot een competente consultant. Het traineeship bestaat uit twee aspecten. Enerzijds het opdoen van kennis en vaardigheden in een opdracht en anderzijds het opleidingsprogramma. Het eerste doe ik op dit moment bij mijn opdracht bij een Nederlandse bank waar ik de project manager ondersteun tijdens de implementatie van een nieuwe IT tool in een internationale omgeving. Daarnaast besteden wij aandacht aan ontwikkeling van hard en soft skills tijdens trainingen. Een voorbeeld van een belangrijke soft skill training is de training die gericht is op gespreksvaardigheid. In die training oefen je met acteurs en draag je situaties aan die je op de werkvloer tegenkomt. Andere handige trainingen zijn de PowerPoint en Data Analytics training. Hier heb ik geleerd om sterke en duidelijke presentaties te maken en data op de juiste manier in te zetten om mijn standpunten overtuigend te brengen. Ik merk dat er een constante focus is om vaardigheden te leren en te blijven ontwikkelen zowel professioneel als persoonlijk. Dit zorgt voor een positieve en motiverende sfeer, waardoor ik zelf ook gedreven ben om voortdurend te blijven leren.

Gedrevenheid

De gedrevenheid om je het vak eigen te maken merk ik bij al mijn collega’s. Bij een ieder van ons is een intrinsieke motivatie aanwezig die zich uit in een constante drive om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Deze kennis delen we met elkaar door constant met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen binnen een bepaalde sector en hoe we als SeederDeBoer hiermee omgaan. Daarnaast organiseren we interne werksessies omtrent de vraagstukken van onze klanten. Op deze manier helpen wij zowel elkaar als de opdrachtgever.

Uiteindelijk is de combinatie van de persoon en ieders kundigheid het voornaamste product als consultant. Wat SeederDeBoer kenmerkt is de permanente investering in de benodigde competenties en kenniswerving van onze mensen. Hierin onderscheiden wij ons op basis van vakmanschap. Één van onze kernwaarde.