Verbetering besturing en organisatie

Verbetering besturing en organisatie
"Besturen en organiseren gaat niet alleen over het beter beheersen van de status quo, maar ook over het in balans brengen van alle kwaliteiten om succesvol de komende uitdagingen tegemoet te treden."
Wilt u uw organisatie en bestuur verbeteren of een geheel nieuwe organisatie of functie opzetten?

Besturing en organisatie zijn, zonder discussie, cruciale elementen voor het succes van een organisatie. Hoe bestuurt en organiseert u uw organisatie eigenlijk?

Wij zien in de praktijk dat besturing en organisatie wordt vertaald in meer beheersing, meer statuten, meer governance codes, meer KPI’s, meer planning & control. Dit heeft zonder twijfel zijn waarde, maar leidt ook tot tragere besluitvorming, ondergraaft het ondernemerschap en maakt organisaties minder responsief voor veranderingen in de markten waarin zij actief zijn.

Wij vinden juist dat besturing en organisatie moeten bijdragen aan de slagkracht en het verandervermogen van organisaties in plaats van deze te belemmeren. Dit is een kwestie van het vinden van balans. De balans tussen beheersing en het vermogen om snel en flexibel op veranderingen in te kunnen spelen. De balans tussen centraal leiderschap en decentraal ondernemerschap, of de balans tussen het ambitieniveau van een organisatie en het verandervermogen om hier daadwerkelijk invulling aan te kunnen geven.

Besturen en organiseren gaat niet alleen over het beter beheersen van de status quo, maar ook over het in balans brengen van alle kwaliteiten om succesvol de komende uitdagingen tegemoet te treden.

Wij helpen u inzicht te krijgen in waar uw organisatie beter in balans kan worden gebracht en helpen u balans weer te hervinden.

Expertises binnen dit vraagstuk

 • Compliance- en Risicomanagement

  Compliance- en Risicomanagement

  U bent bereid risico’s te nemen voor uw organisatie. Maar wel op een verantwoorde manier. De risico’s moeten inzichtelijk zijn. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving is een voorwaarde van bestaan. Compliance gaat over gedrag van de organisatie en haar mensen. Over hoe we omgaan met waarden, risico’s en beheersmaatregelen. Hierin moet een werkbare balans worden gevonden. Dit is voor iedere organisatie anders.

  Het goed inrichten van een Compliance- en Risk functie zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan. Het helpt u bij het maken van verantwoorde keuzes. Dit is noodzakelijk in een steeds sneller veranderende omgeving.

  Wij helpen u graag bij het inrichten van Compliance- en Risicomanagement binnen uw organisatie. Of het nu gaat om het inrichten van een volledig nieuwe afdeling, het integreren van risicomanagement binnen de bestaande organisatie of het uitvoeren van een integriteitsprogramma.

  Ik wil meer weten
 • Faciliteren van besluitvorming

  Faciliteren van besluitvorming

  Het nemen van besluiten met betrekking tot organisatieveranderingen is een belangrijk en ingewikkeld proces. De impact van deze besluiten zijn meestal groot. Door vele belangen, tegenstrijdige gegevens en onvolledige en/of feitelijke informatie is het lastig objectieve en neutrale besluitvorming plaats te laten vinden.

  Het identificeren en bij elkaar brengen van de juiste belanghebbenden, benodigde stuurinformatie met de juiste keuzeopties en dit vervolgens eenduidig en afdoende vastleggen, is een vak apart.

  Wij versnellen en verhogen de kwaliteit van uw besluitvormingsproces. We analyseren de informatiebehoeften en plaatsen uw keuzemogelijkheden in de juiste context zodat er draagvlak ontstaat. We ontwerpen criteria en ontwerpprincipes die in de besluitvorming moeten worden toegepast. In combinatie met het opzetten van scenario’s onderbouwen we hiermee de diverse keuzemogelijkheden. Hierdoor worden de juiste besluiten op een zuivere manier afgedwongen. Zo helpen we u gedegen en objectief beslissingen te nemen.

  Ik wil meer weten
 • Organisatieontwikkeling

  Organisatieontwikkeling

  Uw organisatie is continu in ontwikkeling. U bevindt zich in een snel veranderende omgeving. Digitalisering, de economische crisis, veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in de markt: uw organisatie verandert noodgedwongen mee.

  Succesvol veranderen vraagt om interne beheersing en aanpassingsvermogen: u wilt een stabiele organisatie behouden, maar tegelijkertijd flexibel zijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans. Niet alleen tussen interne beheersing en flexibiliteit, maar ook tussen korte- en lange termijn doelstellingen en tussen verandervermogen en ambitie.

  Wij helpen u bij het vinden van de juiste balans voor uw organisatie of afdeling. Daarvoor bepalen we eerst waar uw strategische ambities liggen en helpen u daarna deze strategie in de praktijk te brengen. Wij geloven niet in een ‘one-size-fits-all’ besturingsmodel. Samen met u ontwikkelen we een besturingsmodel dat past bij uw specifieke situatie.

  Ik wil meer weten