Transformatie naar digitalisering

Transformatie naar digitalisering
"We leven in een bijzondere tijd"
Kan ICT in uw organisatie verbetering brengen en zoekt u advies over de beste aanpak?

Digitale transformatie is het gebruik van digitale technologieën om grote verbeteringen in uw organisatie te realiseren. Denk aan het verbeteren van de beleving van uw klant, het stroomlijnen van uw operatie, maar ook aan het ontstaan van nieuwe business modellen.

We zijn inmiddels gewend aan veel computerkracht om ons heen, zowel zakelijk als privé. Ook de komende jaren zal uw organisatie geconfronteerd worden met grote veranderingen als gevolg van digitalisering. Digitale technologieën vervangen op den duur uw administratieve activiteiten en ondersteunen u steeds vaker bij het maken van beslissingen. De voortschrijdende technologie zal de drijfveer zijn van hele nieuwe diensten, voortbrengingsprocessen en locatie-onafhankelijke organisaties.

U merkt dit doordat u geconfronteerd wordt met strategische vraagstukken op het snijvlak van business en IT. Nieuwe vormen van werken en samenwerken, co-creatie, burgerparticipatie, big data, klantdialoog, sociale media, de netwerkeconomie, organisatieverandering en innovatie.

Hoe maakt u gebruik van al deze nieuwe technologie en data? Hoe interpreteert u digitale informatie? En vooral, hoe legt u de link tussen nieuwe technologie en ‘de business’: uw bedrijfsprocessen?

Wij helpen u de juiste keuzes te maken en IT-gedreven veranderingen succesvol te implementeren, zodat u weer verder kunt.

Expertises binnen dit vraagstuk

 • Architectuur

  Architectuur

  Uw organisatie is in ontwikkeling. U bent bijvoorbeeld continu bezig de ambities van uw business en IT afdelingen op elkaar af te stemmen, uw dienstverlening te verbeteren, nieuwe business modellen op te zetten en nieuwe technologieën in te zetten in uw bedrijf.

  Dit zijn complexe verandertrajecten waarin verschillende belangen spelen. Wat doet u als bedrijf juist wel en juist niet om uw strategie te bereiken? Architectuur verschaft inzicht in de manier waarop mensen, processen, informatievoorziening en het systeemlandschap met elkaar samenhangen. Zo kunt u de verschillende belangen afwegen en op de korte en lange termijn de juiste keuzes maken voor uw organisatie.

  SeederDeBoer helpt u de samenhang in kaart te brengen. Dit geeft u nieuwe inzichten en kansen om de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatie te vergroten. We helpen u deze kansen te verzilveren door te bepalen hoe de ‘future-state’ van uw organisatie eruit ziet en helpen u daar gecontroleerd naar toe te groeien.

  Ik wil meer weten
 • Data en Informatie

  Data en Informatie

  U beschikt meer dan ooit over informatie: data en gegevens over uw bedrijfsprocessen, klanten, concurrenten en activiteiten. Als u de juiste inzichten uit deze informatie haalt, kunt u uw prestaties verhogen. De informatie helpt u dan de juiste zakelijke beslissingen te nemen.

  Maar hoe doet u dat? Informatie is vaak grillig, verdeeld over meerdere informatiebronnen. Het vereist kennis, kunde en tijd om data te verzamelen, analyseren en om te zetten tot bruikbare informatie.

  Wij helpen u meer waarde uit uw bedrijfsgegevens te halen. We vertalen uw bedrijfsstrategie naar een informatiestrategie. Het verzamelen, analyseren en verwerken van data benaderen we als een integraal traject waar architectuur, organisatie-inrichting en mensen deel van uitmaken. Zo zorgen we niet alleen voor waardevolle inzichten uit uw data, maar ook voor een goede basis richting de toekomst.

  Ik wil meer weten
 • Het Nieuwe Werken

  Het Nieuwe Werken

  U zoekt naar een andere manier van werken, passend bij deze tijd. Door optimaal gebruik te maken van IT kan kenniswerk flexibel worden gemaakt. De traditionele kantoortijden vervagen en de noodzaak op kantoor te werken verdwijnt. Uw medewerkers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit, als organisatie bespaart u kosten en wordt u aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

  Het Nieuwe Werken (HNW) draait voor veel organisaties om IT en huisvesting, maar met flexplekken en laptops voor iedereen bent u er nog niet. De echte verandering zit in het gedrag van uw medewerkers. Wij helpen u naar het totaalplaatje te kijken en zo HNW met succes in te voeren.

  Ik wil meer weten
 • Implementeren van IT oplossingen

  Implementeren van IT oplossingen

  Het invoeren van een nieuw software pakket, bijvoorbeeld een ERP- of EPD systeem, heeft grote impact op uw organisatie, processen, medewerkers en financiële middelen. De hoge investeringen in tijd en geld vragen om een zorgvuldige en projectmatige aanpak. U wilt gewoon dat het goed gebeurt.

  Wij helpen u in alle fasen van de implementatie; bij het opstellen van de business case, de pakketselectie en implementatie. Met het invoeren van een nieuw pakket wordt een beroep gedaan op het verandervermogen van de organisatie. Onze aanpak kenmerkt zich door strak plannen en sturen op resultaat, maar ook door voldoende aandacht aan actieve inbreng, feedback en begeleiding van management en medewerkers. De implementatie is pas succesvol wanneer het nieuwe software pakket geïntegreerd is in een nieuwe manier van werken.

  Ik wil meer weten
 • Procesverbetering

  Procesverbetering

  Processen vormen de infrastructuur van uw organisatie. Deze infrastructuur is de basis voor een goede samenwerking tussen afdelingen maar ook in de gehele keten, werkplezier en een hoog serviceniveau tegen lagere kosten / een concurrerende prijs. Goed ingerichte processen zijn dus van groot belang voor een gezonde en succesvolle organisatie.

  Bij het verbeteren van uw bedrijfsresultaten werken wij vanuit de ‘gouden driehoek’: mensen, processen en technologie. Vaak is de procesinrichting de dominante invalshoek. Een gedegen analyse behoort tot onze standaardaanpak, waarbij wij gebruik maken van beproefde methoden als Lean, Six Sigma en TOC

  Via het principe ‘voordoen, samen doen en zelf doen’ ontwikkelen we een organisatie waarin continue procesverbetering gemeengoed wordt. We helpen bij het ontwikkelen van de verbetermethoden en het begeleiden van medewerkers in de nieuwe manier van werken.

  Ik wil meer weten