Complexe projecten en programma’s

Complexe projecten en programma’s
"Eenvoud en reductie van complexiteit "
Heeft u een grootschalig en complex project? En zoekt u steun bij de implementatie daarvan?

Succesvolle projecten moet je met een zaklampje zoeken. Te vaak ligt het accent op techniek en in mindere mate op de veranderbaarheid van de organisatie en haar medewerkers. Ieder project of programma kent haar unieke kenmerken, afhankelijkheden en eigen dynamiek. Dit vraagt om maatwerk en niet om schijnzekerheid door bijvoorbeeld met gecertificeerde oplossingen grip op een project te krijgen.

Vanuit onze zes kernwaarden werken wij met een ander perspectief op project- en programmamanagement. Samen met u spannen wij ons in om projecten en programma’s succesvol af te ronden, vanuit de aanname dat het echte werk na het afronden en implementeren van het project of programma pas begint.

Het primaire proces is altijd uitgangspunt. De verantwoordelijkheid ligt daar waar die thuishoort, in de lijn. In kleine stappen werken wij naar succes. Ons motto: “eenvoud en reductie van complexiteit”. Het ontwerp van een project- of programma is niet afgerond als er niets meer toegevoegd kan worden, maar als er niets meer kan worden weggelaten.

Expertises binnen dit vraagstuk

 • Inrichten van een PMO of projectenbureau

  Inrichten van een PMO of projectenbureau

  In uw organisatie lopen diverse projecten, programma’s en veranderinitiatieven. U wilt inzicht houden in de status en voortgang van deze projecten en programma’s. Sluiten deze nog wel aan op uw bedrijfs- en ontwikkelstrategie? Indien een project dreigt te mislukken, of het projectbudget overschreden wordt, hoort u het graag zo snel mogelijk, zodat u kunt bijsturen.

  Een Portfolio Management Office (PMO) toetst projectideeën en helpt project- en programmaleiders in de opstart- en uitvoeringsfase van projecten. Dit zorgt voor meer standaardisatie in de aansturing en rapportages van projecten en programma’s.

  Wij analyseren de kwaliteit en voortgang van uw projectenportfolio en bepalen op basis daarvan met u wat een passend besturingsmodel is voor uw organisatie. We toetsen uw projectenportfolio op hygiënefactoren zodat u kunt beoordelen of de juiste activiteiten op de juiste wijze worden uitgevoerd. Dit vormt de basis voor het professionaliseren van individuele projecten en het afstemmen van uw projectenportfolio met uw bedrijfsstrategie. Door een PMO in te richten helpen we u uw projecten beter te beheersen. Het resultaat? Betere managementinformatie, kostenbesparing en succesvolle projecten.

  Ik wil meer weten
 • Project- en Programmamanagement

  Project- en Programmamanagement

  Projecten zijn de praktijk van alledag, maar helaas leert de praktijk dat succesvolle projecten bijzonder schaars zijn, alle energie en middelen die erin worden gestoken ten spijt.

  Wij helpen u om uw projecten en programma’s succesvol te laten lopen. We doorleven samen met u het doel van een project of programma en formuleren een helder pad om hier te komen. Vervolgens helpen we u dit doel te bereiken door het projectmanagement in perfectie en met discipline uit te voeren. Een heldere planning. Een duidelijk dashboard. Een transparante lijst met op te lossen knelpunten. Doorgronding van de impact. Aansturing op een select aantal wezenlijke besluiten vanuit een begrip van de inhoud. Samen met uw eigen team(s) verantwoordelijkheid nemen. Kort-cyclisch resultaten opleveren vanuit het overzicht van het grotere geheel.

  Aan het eind van de dag is project- en programmamanagement vooral mensenwerk vanuit gezond verstand. En duidelijk een vak apart.

  Ik wil meer weten
 • Projectondersteuning

  Projectondersteuning

  Projectleiders en programma managers moeten over vele talenten beschikken. Vaak staat er veel druk op projecten en programma’s en worden projectleiders en programmamanagers geleefd. Het gevaar is dat er teveel op de korte termijn wordt gestuurd. Of dat er te weinig tijd overblijft voor hygiënefactoren zoals risicobeheersing, afhankelijkheden en budgetbeheer.

  U wilt dat uw projecten goed verlopen. Het is verstandig uw projectleiders en programmamanagers te ontlasten door professionele projectondersteuners. Zo houdt u grip op uw projecten en programma’s.

  Samen met u bepalen we welke ondersteuning op de verschillende werkzaamheden gewenst is. Welke rol daar het beste bij past en hoeveel professionele ervaring daarvoor noodzakelijk is. Goede projectondersteuning met een pro-actieve instelling fungeert als verlengstuk van uw projectleider of programmamanager en is van doorslaggevende betekenis voor het succes van uw project of programma.

  Ik wil meer weten
 • Verandermanagement

  Verandermanagement

  U wilt een verandering doorvoeren in uw organisatie, maar staat voor de vraag hoe u dit het beste kunt aanpakken. Een verandering in gang zetten is meestal niet zo moeilijk, maar deze tot een succes brengen wel. Nog te vaak loopt een planning uit of wordt het budget overschreden. Ook gebeurt het regelmatig dat een verandering niet blijvend is.

  Wij helpen u een pragmatische veranderaanpak te ontwikkelen en succesvol door te voeren. De kans van slagen neemt toe wanneer de ambitie en de capaciteit om te veranderen in balans zijn. Daarom maken wij uw ambitie inzichtelijk, relateren we dat aan het verandervermogen van uw organisatie en stellen samen met u vast of de condities die nodig zijn om de verandering te kunnen doorvoeren aanwezig zijn. Dit inzicht vormt de basis voor onze veranderaanpak. Samen in beheersbare stappen een verbetering vormgeven, dat is waar wij voor staan.

  Ik wil meer weten