Actueel

image

Uitdagingen voor de Compliance Officer

In de laatste vijftien jaar is aan de financiële sector in toenemende mate regelgeving opgelegd die betrekking heeft op het integer handelen van de financiële onderneming en haar medewerkers. Om het risico op niet-naleving van deze ‘integriteitsregelgeving’ te beheersen, is de compliancefunctie uit Angelsaksische landen overgewaaid. Hoewel het ‘compliancehuis’ nagenoeg volledig is opgebouwd, zijn we nog steeds op zoek naar het duurzaam waarborgen van integer gedrag van financiële ondernemingen en haar medewerkers. Het belang hiervan wordt bevestigd door terugkerende integriteitsongelukken in de financiële sector waarvan de woekerpolissen, te hoge hypothecaire leningen of het uitkeren van hoge bonussen ten tijde van financiële crisis een aantal recente voorbeelden zijn. Bij het waarborgen van integer gedrag van financiële ondernemingen speelt de compliancefunctie een belangrijke rol.

Door middel van dit artikel willen wij een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de compliancefunctie. Dit artikel is geschreven door Karen Klaver (compliance officer Bank Nederlandse Gemeenten) en Carolien Merkens (managing consultant SeederDeBoer) en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance, juli 2010.

Geïnteresseerd in het lezen van het gehele artikel? U kunt dit via de link onder dit bericht downloaden.