Strategie & Business — Organisatie - SeederDeBoer

Strategie & Business — Organisatie

Hoe zorg je voor een duurzame organisatiestructuur die de wendbaarheid van je organisatie mogelijk maakt? En hoe zet je een gedragen en succesvolle organisatieverandering in gang via een programma? Vraagstukken met vele belangen en vele stakeholders. Daar kunnen wij bij SeederDeBoer uitstekend mee uit de voeten.

Organisatieontwerp en implementatie

Je besturingsfilosofie is het vertrekpunt voor het richting geven aan je organisatie. Hoeveel lagen wil je in de organisatie? Wat verwacht je van je leidinggevenden op strategisch niveau? Wat zijn je kernwaarden? Wat is je strategie? De antwoorden hierop zijn bepalend voor je organisatieontwerp en hoe je je strategie tot uitvoering brengt.

Praten met een expert?
Neem contact op
Atze is expert op dit gebied
Neem contact op

Wat bieden wij?

We (bege)leiden en implementeren veranderingen in je organisatie: van organisatieontwerp tot en met omvangrijke projecten of programma's. Dit doen we vanaf de start, of we stappen in op het moment dat de verandering niet lekker loopt. We kijken daarbij altijd naar de specifieke situatie, want in onze ogen is maatwerk nodig. En om te komen tot duurzame resultaten betrekken we alle stakeholders en gaan we de verbinding aan.

Wij zorgen voor een passend en duurzaam organisatieontwerp voor je organisatie. Een ontwerp dat aansluit op jouw in- en externe uitdagingen en voorziet in een goede besturing en uitvoering van je strategie. Hierbij kijken we altijd naar de huidige situatie, de voorliggende vraagstukken en de ambities van de organisatie. In dit proces betrekken we in- en externe stakeholders en voeren een benchmark uit. Ook je besturingsfilosofie is bepalend, waar zowel de harde als zachte voorwaarden richtinggevend zijn voor het ontwerp.

Organisatiebrede veranderingen worden vaak tot uitvoering gebracht in projecten of programma's. Wij zorgen voor het opzetten van het programma (inrichting, governance, vertaling naar resultaten, stakeholdermanagement, e.d.) tot en met een gedragen en succesvolle implementatie. Het met zorg en aandacht betrekken van de diverse stakeholders en de doelgroep(en) waar het om gaat is cruciaal. Het bewust inzetten van veranderkundige communicatie staat centraal in onze aanpak.

Omvangrijke veranderprogramma's zoals een herinrichting van de organisatie leiden vaak tot een reorganisatie. Het is van belang de spanningen te erkennen en het proces zorgvuldig te doorlopen. Een dergelijk traject vraagt om regie: een duidelijke projectmatige aanpak. Richting alle stakeholders zorgen we voor sturing, richting, duidelijkheid en transparantie in het proces. Zo komen we met elkaar van de huidige naar de toekomstige situatie. Ook houden we regie op de dialoog met de medezeggenschap. We betrekken hen vroegtijdig in het traject, zowel informeel als formeel. Dit kan in het begin voor verwarring en onzekerheid leiden, maar zorgt op de langere termijn voor wederzijds respect, vertrouwen en samenwerking.

Relevante items