Strategie & Business — Communicatie - SeederDeBoer

Strategie & Business — Communicatie

Je wilt succesvol veranderen met jouw organisatie. Bijvoorbeeld met een nieuwe strategie, door het versterken van je innovatiekracht, netwerksamenwerking, een reorganisatie of verdere digitalisering. Dat vraagt om een strategische inzet van veranderkundige communicatie. Om communicatie die verbindt en effectief is. Hoe pak je dat aan?

Verbindende en zorgvuldige communicatie

Communicatie als integraal onderdeel van verandertrajecten. Hierbij werken we samen met jou aan een bewuste inzet van communicatie.

Harriët is expert op dit gebied, meer weten?
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op

Wat bieden wij?

Van visie- en strategieontwikkeling tot en met effectieve uitvoering. Wij combineren onze kennis van communicatie met die over organisaties, groepsdynamica en leiderschap. Dat maakt ons tot expert in communicatie bij verandering.

Als onderdeel van onze veranderaanpakken ontwikkelen we eigentijdse communicatiestrategieën die inspelen op de verschillende percepties en behoeften van in- en externe stakeholders. Strategieën die zorgen voor verbinding en draagvlak. Strategieën waarbij we de wisselwerking tussen communicatie binnen en buiten benutten. En we geven met hart en ziel uitvoering aan de strategie.

We helpen bij het communicabel maken van je strategie, waarbij we de kern 'vertalen' naar behapbare en concrete uitingen die medewerkers doen bewegen. Onze adviseurs beschikken daartoe over expertise in zowel taal als beeld. We zorgen ervoor dat je organisatie de strategie omarmt én ernaar kan handelen. Hierbij adviseren we jou als leider in je communicatie. Want verbindende leiderschapscommunicatie is cruciaal in elke organisatie(verandering). Samen zorgen we voor een effectieve communicatiestructuur die openheid en tweerichtingsverkeer stimuleert en kijken we naar jouw communicatiestijl.

De mensen die een hoofdrol spelen in de realisatie van de verandering begeleiden we bij het maken van hun gezamenlijke veranderverhaal. We doen dit in meerdere werksessies aan de hand van veranderkundige vragen. Ook tussentijds ondersteunen we het proces door waar nodig heldere taal aan het verhaal te geven. Deze werkwijze zorgt van meet af aan voor betrokkenheid en bewustzijn, en brengt de verandering écht verder. En het ontstane verhaal vormt het vertrekpunt voor de verdere communicatie over de verandering.

Voor een goed verloop van complexe veranderprocessen zetten wij verschillende groepsinterventies in. Zo maken we conflicten en belemmeringen hanteerbaar, ontstaat energie en ervaren groepen medewerkers gezamenlijke richting en eigenaarschap. De interventies vormen vaak het uitgelezen vertrekpunt om ook breder in de organisatie draagvlak te creëren voor de veranderingen. Hoe zorg je er nu voor dat het 'rimpeleffect' stapsgewijs op gang komt? Wij helpen je de communicatie in aanloop en na afloop van de bijeenkomsten vorm te geven en zijn werk te laten doen.

Relevante items