2021-01-19-145630540-Sioo-brengt-boek-uit-Over-het-Schone.-Maar-wat-is-het-Schone

SeederDeBoer leest…‘Over het Schone’

Hester van den Bergh
Senior Consultant

Thema

Business

Hester van den Bergh leest.. Over het Schone, door Jesse Segers en Marguerithe de Man

Het Schone maakt voor mij wezenlijk onderdeel uit van mijn leven en mijn werk als organisatieadviseur. Tegelijkertijd is het zo ongrijpbaar dat het mij heel wat pogingen heeft gekost om er iets over op papier te zetten. Des te meer bewondering heb ik voor de auteurs van ‘Over het Schone’ (2020). Een boek dat ik ademloos uitlas en waar ik nog geregeld in terugblader. Het biedt 32 korte bespiegelingen op ‘het Schone’ in organisaties en verandervraagstukken. Waarom het, ondanks de complexiteit, zo ontzettend de moeite waard is.

Wat ís ‘het Schone’?

De auteurs beschrijven het Schone als onderdeel van de klassieke drie-eenheid. Het Ware van ons werk zit in ons hoofd, onze kennis en ratio. Het Goede zit in ons hart, ons moreel kompas. Het Schone zit in onze ademhaling en buik, in de beleving. Schoonheid is een (gedeelde) ervaring, die ontstaat in het moment. Als we het proberen vast te pakken of benoemen is het weg.

De auteurs beschrijven twee vormen van het Schone. Enerzijds is er ‘het absolute Schone’, een hoger doel om na te streven. Het inspireert, geeft richting en zet ons in beweging. Tegelijkertijd blijft het een onbereikbaar ideaalbeeld. Anderzijds is er ‘het dagelijkse Schone’. De schoonheid van het kleine, het imperfecte. De schoonheid die er hier en nu al is, als je er maar oog voor hebt. Het is de kunst om het absolute- en dagdagelijkse Schone aan elkaar te verbinden en beide een plek te geven in ons werk.

Wat brengt het Schone organisaties?

Op een tastbaar niveau zijn in het boek voorbeelden te vinden van ‘schoon’ als zijnde opgeruimd. In organisaties waarin iedereen heel druk is en er vooral veel gedaan wordt (vergaderingen, mails, stukken, telefoontjes), is het de vraag of alles bijdraagt aan het uiteindelijke doel. Er wordt vaak simpelweg de tijd niet genomen om die vraag te stellen. Soms kan één stuk waar je echt aandacht aan besteedt, of één gesprek waarin je echt de tijd neemt om elkaar te zien, horen en begrijpen, heel wat tijd en werk besparen. Het is mijn ervaring dat als een organisatie, soms letterlijk, rommelig is, er onderliggend nog veel meer speelt. Waar de ‘rommel’ zowel een oorzaak als gevolg van kan zijn. Omgekeerd kan een mooie of ‘schone’ werkomgeving of werkwijze juist stimulerend werken.

Op een ongrijpbaarder niveau is de kwaliteit van het Schone om ons echt te raken zo interessant en waardevol. Bij complexe verandervragen in organisaties, of breder zelfs in de maatschappij, schieten onze ratio en morele kompas tekort. Het Schone geeft een ingang om via een diepere laag werkelijk tot duurzame verandering te komen. Naar mijn ervaring zorgt het Schone ervoor dat we dichtbij onszelf komen en tegelijkertijd juist ook in verbinding met de ander. Het helpt ons om de essentie (weer) te zien en te ervaren. Het is alsof de opsmuk en het gedoe verdwijnt en er zicht ontstaat op dat wat er echt toe doet voor iedereen. Het vertrekpunt voor ontwikkeling. Dat maakt het Schone voor een ieder persoonlijk en in veranderkundig opzicht zo ontzettend waardevol.

Hoe kom je tot het Schone?

De auteurs en ik zijn het er over eens dat het spannend is om het Schone toe te laten. Allereest omdat het tijd en ruimte vraagt om los te komen uit volle agenda’s en dagelijkse routines. Juist door te vertragen, niet te handelen en het ongemak dat hierbij kan horen te verdragen kan het Schone zich ontvouwen. Bovenal is het spannend om je er voor open te stellen en kwetsbaarheid toe te laten. Om niet alleen met hoofd en hart, maar met je hele zijn aanwezig te zijn. Een andere ‘schonere’ omgeving, taal, werkvorm en goede begeleiding kunnen hier zeker bij helpen.

Tot slot

Wat mij betreft kaderen we het Schone nog te vaak in. We zien het als iets voor erbij. Voor een select gezelschap en in de context van een museum. Dat is zonde. Mij biedt het absoluut een verrijking van mijn werk. Met deze boekreview hoop ik een ander licht te zetten op het Schone en wat het kan brengen. Ik gun het Schone het podium dat het verdient. Zodat het samen met het Ware en het Goede, richting en zin geeft aan de verandervraagstukken waar we voor staan, als mensen, als organisaties en als samenleving. Het boek geeft hier prachtige taal aan.

Luister ook naar een van de podcasts die werd gemaakt over het boek (People Power, New Business Radio, 2021).

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.