jonas-jacobsson

SeederDeBoer leest… Power & Love – een strategie voor blijvende verandering

Breg van de Geer
Managing Consultant

Samenwerking kan niet zonder macht en macht sluit samenwerking uit. Het is deze paradox die me aanzette om het boek ‘Power & Love’ van Kahane te lezen. Samenwerkingen vragen om het opgeven van een deel van de eigen autonomie (macht) in het vertrouwen daar meer voor terug te krijgen. Dat geldt voor alle vormen van samenwerken: 1 op 1 tussen collega’s, management team, netwerksamenwerking. Op welke manier is macht helpend in een samenwerking? Om welk type macht gaat het dan? Wanneer is liefde negatief? Met deze vragen in mijn achterhoofd las ik het boek.

Titel: Power & Love – een strategie voor blijvende verandering
Auteur: Adam Kahane
Uitgever: SDU Uitgevers, Den Haag
Jaar van verschijning: 2010

Romantische liefde? Benauwende macht?

Gebaseerd op de theoloog en filosoof Paul Tillich stelt Kahane dat macht de drijfveer is om iemands doel te bereiken, om zijn taak af te maken, om te groeien. Macht tot noemt hij productieve macht: het vermogen om anderen in de gelegenheid te stellen om hun doelen te bereiken. Vergelijk dat eens met wat hij macht over noemt: onderdrukken van de zelfverwezenlijking van de ander om zo het eigen doel te verwezenlijken.

Liefde is in zijn optiek de motor om opnieuw verbinding te zoeken en heel te maken wat gefragmenteerd is geraakt of lijkt te zijn. Dit noemt hij productieve liefde. Schadelijke liefde is in zijn ogen het in stand houden van een ongewenste situatie om de lieve vrede te bewaren.

Liefde en macht als dynamisch evenwicht

Samenwerken vraagt om productieve macht en productieve liefde: de wil om de ander te laten stralen en de wil om heel te maken wat stuk is gegaan. Het is een twee-eenheid of vergelijk het met lopen waarbij het ene been productieve macht voorstelt en het andere been productieve liefde. Beide benen zijn nodig om vooruit te komen. Macht over en schadelijke liefde sluiten samenwerking uit, omdat er geen verbinding met de ander tot stand komt.

Het klinkt misschien simpel, productieve liefde en productieve macht samen toepassen, maar het is ingewikkeld. Een manier om zowel de liefde als de macht zichtbaar te maken is er uitdrukkelijk naar te vragen, om te zorgen dat beide worden erkend en bespreekbaar zijn in plaats van ontkend en onbespreekbaar. Waar ligt de macht hier? Wat probeert ieder van ons te bereiken en te realiseren? Wat zijn ieders standpunten, behoeften en belangen? Wie zet welk soort macht-tot en macht-over in? Wiens stemmen worden gehoord en wiens niet? En waar is de liefde? Hoe zijn de betrokkenen van elkaar gescheiden en hoe zijn ze verenigd? Wat is het dat men wil herenigen? Wat wordt bijeengehouden waar geen drijfveer voor is? Door deze vragen te stellen en collectief te bespreken, krijgen zowel macht als liefde de plek in de samenwerking die het verdient.

Het pad vormt zich tijdens het lopen

Wanneer samenwerkingen stagneren is dat in de ogen van Kahane omdat er óf te veel macht (over) is, óf te veel schadelijke liefde. De sociale verandering die zich voltrekt wanneer productieve liefde en productieve macht in balans is, vormt de sleutel naar blijvende verandering.

In het boek zijn tal van voorbeelden opgenomen hoe Kahane en collega’s zelf aan complexe sociale vraagstukken werken en hoe zij proberen de productieve macht en productieve liefde in balans te krijgen. Leerzaam, zeker ook de voorbeelden waarbij het niet lukt. Hieruit blijkt dat goede samenwerking om complexe vraagstukken op te lossen elke keer weer een zoektocht is, waarvoor een ieder bereidt moet zijn naar elkaar toe te bewegen. Er is geen gebaand pad, het pad vormt zich tijdens het lopen.

Voor iedereen die samenwerkt …

… en bij wie die samenwerking niet altijd van een leien dakje gaat is dit boek een aanrader. Volgens mij kan iedere veranderaar, manager, professional, adviseur zich situaties voor de geest halen waarin de samenwerking piept en kraakt en het collectief resultaat achterwege blijft.

Ik ben erg benieuwd naar je reflecties op de samenwerkingsverbanden waarin je opereert na het lezen van dit boek.

Bestel het boek hier!

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.