Actueel

image

SeederDeBoer leest… Framing

Recent las ik een strategisch meerjarenplan waarin een ‘structurele ombuiging’ van tientallen miljoenen wordt aangekondigd. Deze bewoording doet me denken aan een boek dat ik gelezen heb over framing en de macht van taal.

SeederDeBoer leest

 

Framing

 

Auteur: Hans de Bruijn

Uitgeverij: Atlas contact

Jaar: 2011

Aantal pagina’s: 212

 

Framing

De Bruijn omschrijft een frame als een inhoudelijke politieke boodschap, die in het politieke debat wordt gebruikt en tot een specifieke interpretatie van de werkelijkheid leidt. Framing beperkt zich echter niet tot de politieke arena. In de praktijk passen wij allemaal bewust of onbewust framing toe, wanneer wij iets over de werkelijkheid zeggen. Doordat diens complexiteit onmogelijk in taal te vatten is, maken we altijd keuzes over het kader van waaruit we de werkelijkheid omschrijven. Hierdoor worden bepaalde aspecten van deze werkelijkheid uitvergroot en anderen onder de radar van onze waarneming gedrukt. Het tactisch toepassen van deze kaders of frames kan je helpen om draagvlak te krijgen voor je ideeën. Een ‘structurele ombuiging’ roept bijvoorbeeld minder negatieve associaties op, dan een ‘structurele bezuiniging’.

Reframing

De Bruijn richt zich in zijn boek op frames in het politieke debat. Het doel van een frame is hier dat deze in onze gedachten blijft hangen en een tegenstander in het defensief drukt. Wanneer de tegenstander hierop reageert, en daarmee in het frame van de ander stapt, neemt hij een groot risico. Zo vergt een reactie een uitleg van de complexe werkelijkheid, wat kwetsbaar is ten opzichte van een simplistisch frame. Daarnaast geldt de ontkenning van een frame vaak als een bevestiging ervan. Een bekend voorbeeld is Nixon’s uitspraak ‘’I am not a crook’’. Het feit dat hij deze aantijging direct ontkende gold voor velen als een bevestiging; het woord ‘crook’ blijft namelijk in de gedachten hangen.

Ander voorbeeld: wanneer het CDA ontkennend reageert op de bewering van de VVD dat zij de burger betuttelt, blijft juist het beeld hangen van een moraliserende partij. De truc is om te reframen door een andere taal voor hetzelfde onderwerp te gebruiken. In plaats van het woord ‘betutteling’ te herhalen, geeft het CDA bijvoorbeeld aan dat zij niet onverschillig achterover leunt. Deze andere taal creëert een nieuw frame, welke op haar beurt de VVD in de verdediging drukt.

Policy, Principles en Personality

Een methodiek voor reframing die in de politiek veel wordt toegepast is het 3P-model. In dit model worden drie manieren getoond waarop een politicus steun voor zijn boodschap kan verwerven. Hij kan zijn beleid voor het voetlicht brengen (Policy), refereren aan zijn onderliggende waarden (Principles) of zijn persoonlijke betrokkenheid op de voorgrond stellen (Personality). De drie P’s vormen het speelveld van framing en reframing. De kern hiervan is dat een politicus, zodra deze met een lastig frame wordt geconfronteerd gebaseerd op één van de drie P’s, deze kan reframen met behulp van één van de andere twee P’s. Een beleidsmatig argument over immigratie kan bijvoorbeeld gepareerd worden middels een beroep op waarden als solidariteit en inclusie of middels een persoonlijke ervaring bij een bezoek aan een AZC.

Samen in gesprek

In ons advieswerk zijn we vaak bezig met taal en het creëren van draagvlak voor de gewenste verandering. Kennis van de verschillende mechanismen van framing zijn daarbij van belang. Het gevaar van framing en reframing is echter dat er bewust langs elkaar heen gepraat wordt, waardoor een inhoudelijke discussie onmogelijk is. Zo zie ik politici in debatten nauwelijks inhoudelijk op elkaars argumenten reageren. Het boek van De Bruijn toont, onder andere met het 3P-model, de methodiek en het belang dat daaraan ten grondslag ligt.

Bij de training Samen in Gesprek (onderdeel van het Consultancy Traineeship wordt een variant van het 3P-model gebruikt om te herkennen vanuit welk perspectief je gesprekspartner spreekt, zodat je daarop kunt aansluiten. Deze focus op de relatie met je gesprekspartner en een eerlijke dialoog, sluit aan bij de kernwaarden van SeederDeBoer met betrekking tot mensenwerk en essentie.

Benieuwd hoe SeederDeBoer u kan helpen om de communicatie en draagvlak binnen uw organisatie te verbeteren? Wij gaan hierover graag met u in gesprek!

Benieuwd naar het boek?

Bestel het boek hier