Transformatie -jeremy-thomas-unsplash-650×433

SeederDeBoer leest… De Nieuwe Route – transformatie in het sociaal domein – samensturing met alle betrokkenen

Breg van de Geer
Managing Consultant

‘Ik geloof hier in’. Met deze woorden kreeg ik het boek ‘De nieuwe route’ van Anke Siegers in mijn handen gedrukt door een manager van een welzijnsorganisatie. ‘Dit boek moet je lezen’. Siegers beschrijft een patroon waardoor er steeds meer inzet van professionals (in het Sociaal Domein) nodig is. Hierdoor wordt zonder ingrijpen het organiseren van welzijn steeds duurder. Cliënten en medewerkers worden (zijn) ongelukkig van (met) deze gang van zaken. Bedrijfskundig gezegd: het business model is niet meer toereikend. Het Sociaal Domein is niet de enige branche waar dit speelt. Er staan veel meer business modellen onder druk. Kunnen andere branches iets leren van De Nieuwe Route?

SeederDeBoer leest…

Titel: De nieuwe route – transformatie in het sociaal domein – samensturing met alle betrokkenen

Auteur: Anke Siegers

Uitgever: Pumbo.nl

Jaar van verschijning: december 2016 (1e druk)

Aantal pagina’s: 192

Bedoeling – leefwereld – systeemwereld

Het model van Wouter Hart – bedoeling, leefwereld, systeemwereld – wordt in dit boek op eigen wijze toegepast op het Sociaal Domein. Anke Siegers vertaalt deze begrippen als volgt:

Bedoeling: degene waar zorg om is
Leefwereld: betrokken mensen die het belangrijk vinden dat de situatie verbetert
Systeemwereld: de professionele ondersteuning

Bij een hulpvraag focussen professionals zich op het beantwoorden van de vraag: wat is het probleem en wie heeft het probleem? Oplossingen worden gezocht binnen het professionele systeem. Het sociaal netwerk van het gezin, de oudere die hulp kan gebruiken staat aan de zijlijn.

Het sociaal netwerk wordt nu volgens Siegers ‘smal’ gedefinieerd en alleen (voornamelijk) betrokken bij de uitvoering van het door de professional, eventueel samen met de client, opgestelde plan. Smal definiëren betekent in dit geval de eerste kring van sociale contacten rondom de persoon waar zorg om is benoemen als sociaal netwerk. Bijvoorbeeld alleen het gezin of de mantelzorgers, en niet de voetbaltrainer, docent, achterneef, buurtgenoten gezamenlijk. Door het (brede) sociaal netwerk niet te betrekken bij het opstellen van het plan om de situatie met en voor het gezin, de oudere, de hulpbehoevende, voelen zij zich minder verantwoordelijk voor het oplossen van de huidige situatie. Zij hebben namelijk geen stem gehad in de oplossingsrichting. Regie ligt bij de professional, verantwoordelijkheid voor uitvoering bij het sociaal netwerk. Eigenaarschap voor het oplossen van de situatie in het brede sociale netwerk ontbreekt hierdoor.

Eigenaarschap als hefboom voor de transformatie

En hier ligt volgens Siegers de sleutel naar De Nieuwe Route: een Sociaal Domein waarin cliënt en breed sociaal netwerk met ondersteuning van de professionals een plan opstellen en samen bepalen wat er nodig is om de situatie te verbeteren. De regie wordt verschoven van professional naar het sociaal netwerk. Het sociaal netwerk (school, buren, familie, sportclub, …) kan zelf zijn aandeel in de oplossing bepalen. Regie en verantwoordelijkheid voor uitvoering komen weer in één hand te liggen. Een belangrijke voorwaarde om eigenaarschap te kunnen tonen. Oplossingen worden bij De Nieuwe Route niet primair binnen het professional systeem gezocht, maar door sociaal netwerk en professionals samen. Dat betekent dat er bijeenkomsten worden georganiseerd met cliënt, sociaal netwerk en professionals om samen te bespreken wat er aan de hand is en wat oplossingen zijn. Deze bijeenkomsten zijn het startpunt van de nieuwe werkwijze.

Aanrader?

Het boek gaat over de transformatie van het Sociaal Domein, maar de gedachtegang is op veel meer branches toe te passen. Rechtspraak, onderwijs, maar ook binnen corporates. Er zijn veel organisaties te benoemen waar verantwoordelijkheid voor regie en uitvoering niet in samenhang is georganiseerd. Mijn ervaring met bijvoorbeeld de bancaire sector is dat ook daar oplossingen voor vraagstukken in de systeemwereld worden gezocht (risk, compliance). Wat zou er gebeuren als ook binnen deze organisaties de leefwereld & systeemwereld, regie & uitvoering in samenhang georganiseerd zouden worden? Het is een les die volgens mij breed toepasbaar is. Dat maakt dit vlot leesbare boek interessant is voor een brede doelgroep.

Het hoofdstuk ‘Aan de slag!’ is een duidelijke call to action; de tips versterken dit. Ik heb moeite met de geveinsde maakbaarheid van dit hoofdstuk; in mijn beleving ontbreekt de veranderkundige diepgang.

Hoe functioneert de systeem- en leefwereld waarin jij je beweegt? Ik ben benieuwd naar jouw inzichten na het lezen van dit boek!

Bestel De nieuwe route hier

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.