Woningcorporatie sector

Efficiënte bedrijfsvoering en betaalbare woningen

Als woningcorporatie opereert u in het krachtenveld overheid, markt en maatschappij en staat u in het middelpunt van politieke en maatschappelijke aandacht. Dit zorgt voor ingrijpende veranderingen en druk op uw organisatie. Zo moet u aan de slag met vraagstukken op het gebied van woningvoorraad, verduurzaming, wet- en regelgeving en efficiënte bedrijfsvoering.

U wilt in control blijven in een veranderende omgeving én toekomstbestendig transformeren naar een organisatie die haar maatschappelijke doelen kan verwezenlijken. Dit betekent in veel gevallen dat u moet investeren en bezuinigen, oftewel u moet meer met minder doen.

Inzicht in uw prestaties, vastgoed en klanten is meer dan ooit van belang om te sturen op uw doelen. Dit vraagt om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en aanpassingsvermogen. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol en is tegelijkertijd een aanjager voor andere manieren van werken. Deze digitale transformatie is niet alleen een IT aangelegenheid. Het vraagt om een integrale aanpak en aanpassing van de hele organisatie.

Om tot een verbetering in de bedrijfsvoering te komen, is het van belang vraagstukken en veranderingen integraal aan te pakken. Dit zodat strategie, organisatie inrichting, mensen en IT in samenhang bijdragen aan het behalen van de doelen van de woningcorporatie van de toekomst.