Oversteken

Oversteken en het slagen van ICT projecten

Jeroen Cloo
Managing Consultant

Stel, je staat op het punt een drukke weg over te steken en je wil zonder kleerscheuren aan de overkant komen. Dus zonder struikelen of aangereden te worden en bij voorkeur via de meest efficiënte route. Je hebt dan, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, een aantal opties. Je wacht bijvoorbeeld tot het verkeerslicht bij het zebrapad op groen springt, kijkt eerst goed naar links, rechts en weer naar links om te bepalen of je in één keer veilig over kunt steken of in twee etappes moet oversteken. Of je steekt recht over in de hoop dat de andere weggebruikers voor je stoppen. Elke optie kent een ander risicoprofiel waarbij het zebrapad de meest veilige keuze lijkt. Zonder te kijken oversteken en er van uitgaan dat andere weggebruikers wel stoppen lijkt de meest risicovolle optie. Afhankelijk van de situatie is er een geschikt risicoprofiel: als iemand aan de overkant van de weg in elkaar zakt en jij kunt medische hulp bieden wacht je natuurlijk niet tot het verkeerslicht op groen springt, terwijl als er niks aan de hand is, je geen haast maakt.

In ons dagelijkse leven maken we voortdurend van dit soort afwegingen: we staan stil bij het te nemen risico en wegen dit af tegen het doel wat we willen bereiken. Het merkwaardige is dat dit soort afwegingen nauwelijks gemaakt lijken te worden wanneer het om ICT gerelateerde projecten gaat. Sterker nog, we lijken op IT-gebied altijd voor het hoogste risicoprofiel te kiezen.

Oversteken en het budgetteren van ICT projecten

De Standish Group voert wereldwijd al meerdere jaren onderzoek uit naar het slagen van ICT projecten. In de definitie die de Standish Group hanteert is een project geslaagd wanneer het binnen de vooraf afgesproken tijdsduur, tegen de vooraf ingeschatte kosten en met een bevredigend eindresultaat wordt afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven.

Van de 50.000 door The Standish Group onderzochte ICT projecten:

  • slaagt ongeveer 1 op de 6;
  • wordt ongeveer 1 op de 3 vroegtijdig beëindigd;
  • valt 1 op de 2 bijna twee keer zo duur uit terwijl het eindresultaat ook nog eens een stuk minder bevredigend is ten opzicht van succesvolle projecten: er wordt slechts 60% van de oorspronkelijk gewenste functionaliteit opgeleverd.

In de jaarlijkse budgetten worden talloze ICT projecten opgenomen. Als je de bevindingen van de Standish Group hierop projecteert moet je het budget voor deze projecten met de helft verhogen om toch nog niet de helft van de oorspronkelijk functionaliteit te krijgen!

Waarom slagen zo weinig ICT projecten?

Er zijn verschillende redenen waarom het slagingspercentage van ICT gerelateerde projecten zo laag is.  Andere auteurs hebben hierover diverse stukken geschreven, een aantal voorbeelden zijn:

De rode draad in deze publicaties is, dat ICT projecten falen om de volgende redenen:

  • Discrepantie tussen theorie en werkelijkheid: de vooraf ontworpen oplossing blijkt onvoldoende aan te sluiten op de praktijk;
  • Onvoldoende betrokkenheid van het management waardoor de ‘business’ onvoldoende leidend is;
  • De omgeving verandert steeds sneller waardoor de toekomst moeilijker te voorspellen is: wat moet je als organisatie nu doen om voorbereid te zijn op een toekomst die onzeker is.

Enterprise Architectuur dé oplossing?

Enterprise Architectuur wordt door velen gepositioneerd als hulpmiddel om de verandering in organisaties en de daarbij horende ICT projecten, te beschrijven en te begeleiden. Zo ook in het boek Enterprise Architecture: creating value by informed governance, dat ik in 2009 samen met een aantal oud collega’s heb geschreven. Hierin beschrijven wij dat Enterprise Architectuur helpt bij het wegnemen van de genoemde faal redenen en dus projecten wél te laten slagen.

Echter, als Enterprise Architectuur dé oplossing is, waarom falen dan zo veel ICT-projecten? Ook projecten waarbij Enterprise Architectuur wordt toegepast.

Ik ben er van overtuigd dat de reden gezocht moet worden in de toegenomen complexiteit en volatiliteit van de omgeving waarin organisaties verkeren. Een aanpak waarbij de situatie over 5 jaar wordt geschetst om vervolgens de verandering voor een organisatie hierop te baseren werkt niet meer in alle gevallen. De wereld om ons heen verandert immers zo snel dat we deze nog nauwelijks kunnen voorspellen. Architecten zullen dus anders moeten gaan werken om met deze onzekerheid om te gaan!

Ik ben zeer geïnteresseerd in wat u denkt waarom Enterprise Architectuur de belofte niet waar maakt, wat wij als architecten anders zouden moeten doen en hoe organisaties in een snel veranderende omgeving toch de juiste strategische keuzes kunnen maken. Graag hoor ik wat u hier van vindt!

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.