Actueel

image

Onze kijk op de Scrum Master als Change Agents

Veel organisaties hebben de behoefte om hun wendbaarheid te vergroten. Voordat je hiermee aan de slag gaat is het verstandig goed na te denken hoe je dat wil regisseren (of niet). Daarin zijn de vaardigheden van de degene die regisseert van groot belang. Wij geloven niet in one size fits all. Er zijn veel verschillende type regisseurs, interveners en het kiezen van de juiste intervener luistert nauw. Met een verkeerde aanpak zie je al snel dat er (onnodig) veel weerstand is, de betrokkenen de verandering niet begrijpen, ze verandermoe worden en rustig afwachten totdat ook deze verandering is overgewaaid.

Eén tip is om goed na te denken over de verandering en ontwikkeling die nodig is en hoe dit het beste te realiseren is. Ons helpt het om hierin een onderscheid te maken tussen een organisatieverandering en een transformatie:

Bij een organisatieverandering worden bepaalde kwaliteiten van de organisatie gewijzigd, zoals de structuur, technologie, of sterker nog, de strategie van een organisatie. De essentie, het hart, de cultuur en de mind-set van de organisatie, blijft hetzelfde. Deze aanpak kiezen veel organisaties als het gaat om het vergroten van hun Agility.

Transformatie, echter, raakt de kern van de organisatie. Transformatie gaat de diepte in, heft een onderliggende ordening, een image of identiteit op en creëert een nieuwe orde. Bij een transformatie verandert dus niet alleen de organisatie of het product, maar ook het hart, de cultuur en de mind-set.

Wij leiden onze consultants, onze interveners, op tot Scrum Masters die transformaties op teamniveau kunnen begeleiden. Naast de implementatie van de Scrum methodiek werken zij gericht aan teamontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van de teamleden. Dit doen wij d.m.v. verschillende veranderkundige interventies zoals werksessies, gamification, coaching, etc. Wij betrekken de mensen in de organisatie bij de transformatie en geven deze samen vorm. Onze veranderkundige kennis komt uitstekend tot haar recht in de Scrum Master rol.

Voor meer achtergrond over onze kijk op Agile transformaties lees onze eerder geschreven artikelen Stuurloos in een Agile omgeving en Verandering waar je U tegen zegt!

Onze Scrum Masters als Change Agents

Wij geloven in de faciliterende rol van een Scrum Master. Het team heeft en houdt de regie over wat er moet gebeuren en op welke manier. Dit geldt niet alleen voor het werk inhoudelijk, maar ook voor de invulling van meetings, het maken van besluiten en het delen van kennis. Werkzaamheden die wij oppakken als Scrum Master zijn:

 • Coachen in zelforganisatie
  Focus op de processen binnen het team, in plaats van de taken. Teamleden krijgen de ruimte om zelf uit te vinden op welke manier zij hun werk aanpakken.
 • Coachen in agile en Scrum
  Focus op het doorgronden van de waarden en principes die aan de grondslag liggen van agile werkwijzen door het hele team. De invulling hiervan door middel van Scrum volgt later.
 • Meetings faciliteren
  Tijdens een stand-up en sprintplanning ligt de focus op commitment en coördinatie. De retrospective focust op reflecteren en leren van elkaar. Wij leiden deze meetings niet, dit doet het team zelf.
 • Besluitvorming mogelijk maken
  Focus op besluitvorming waar het hele team aan deelneemt en het bereiken van consensus. Ondersteunend hierin zijn de dashboards die wij maken en implementeren.
 • De context bewaken
  De Scrum Master helpt niet alleen bij impediments, maar zorgt ervoor dat het team onverstoord kan doorwerken gedurende de hele sprint. Dit betekent het team beschermen zodat teamleden met volle focus en energie hun werk kunnen doen.

Motiveren

Waardoor worden individuele teamleden intrinsiek gemotiveerd? Dat is waar onze Scrum Masters achter willen komen, zodat zij ieder teamlid kunnen helpen om het beste in zichtzelf naar boven te halen.
Naast Scrum Master zien wij ons voornamelijk als Change Agents, in het team zetten wij een fundamentele beweging in gang. Dit doen wij onder andere door:

 • Bevorderen van samenwerken en kennisdelen
  Onze Scrum Masters bevorderen kennisdelen door het organiseren van brainstormsessies en het inzetten van tools (bijvoorbeeld gamification) om teams uit te dagen in samenwerking en kennisdeling. Belangrijk is ook om informatie en besluitvorming inzichtelijk en zichtbaar te maken voor alle teamleden.
 • Teamontwikkeling versnellen
  Onze Scrum Masters helpen hun team een gezamenlijk doel te bepalen en hierop de focus te houden. Daarnaast moedigen ze het team aan gemeenschappelijke normen op te stellen zodat duidelijk is hoe beslissingen worden gemaakt, op welke manier feedback wordt gegeven en hoe conflicten worden opgelost.
 • Dashboarding
  Onze Scrum Master helpt de Product Owner bij het komen tot een goede visie met bijbehorende doelstellingen. Vervolgens maken zij een dashboard om de voortgang te meten. Dit dient tevens als input voor de prioritering van de Product Backlog.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bram.