Niet praten, maar poetsen!

Savannah Berger

Het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg, dat is mijn drijfveer.

Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. Zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. We kunnen dat bereiken door bijvoorbeeld het verbeteren van bestaande werkprocessen, ontwikkelen van een nieuwe strategie of het samenbrengen van verschillende partijen. Daarbij moeten we verder kijken dan belangen van individuele organisaties, en juist het belang van de patiënt voorop zetten. Daarvoor is het ook nodig dat we zorgverleners zo goed mogelijk faciliteren in het uitvoeren van hun professie en zij niet worden belast met overbodige regels en administratiedruk. Opdrachten waarbij deze elementen terugkomen leveren betekenis en waarde.

De afgelopen jaren heb ik diverse uiteenlopende opdrachten binnen de gezondheidszorg vervuld. Door het geven van de juiste richting en het verbinden van mensen kom je tot een optimaal resultaat. Ik geloof erin dat de bestaande kennis en ervaring in de eigen organisatie vaak nog beter ingezet kan worden. Door medewerkers te betrekken en gebruik te maken van hun expertise worden oplossingen breed gedragen. Dan pas kan er echt een verschil gemaakt worden.

Werken bij SeederdeBoer geeft mij de mogelijkheid mijzelf uit te blijven dagen, omdat ik telkens in een andere omgeving met andere vraagstukken werk. Dit alles binnen een prettige, open bedrijfscultuur waarin eerlijkheid en integriteit centraal staan. Niet praten, maar poetsen!