Het is de tijd die je niet hebt, die het belangrijkst is.

Marian Uriot

De organisaties die wij mogen begeleiden hebben haast, steeds weer en misschien ook wel steeds meer. Er is veel ambitie, concurrentie, druk, gejaagdheid.

Ik heb geleerd dat de tijd die je jezelf dan niet gunt, juist het belangrijkste is. Even geen actie, maar door afstand tot een heel ander, vaak nuttiger inzicht komen. Een deadline verschuiven, waardoor het resultaat echt verbetert. Een informele bijeenkomst, een niet gepland agendapunt, een vraag-achter-de-vraag, het antwoord even schuldig blijven, een brainwave tijdens een ommetje. Wanneer er veel op het spel staat, lichtheid en ruimte creëren.

Ons motto “Inzicht laat mens en organisatie groeien” betekent voor mij de tijd die je niet hebt nemen om samen tot waardevolle beeldvorming te komen. Hoe komt deze organisatie tot besluiten, tot resultaat? Wat typeert de onderlinge samenwerking? Zijn de verwachtingen reëel? Hoe creëren we in deze context nieuw elan? Mijn kijk en bijdrage zijn gebaseerd op mijn psychologische en veranderkundige achtergrond.

Groei ontstaat door de juiste balans tussen actiesnelheid en geduld, tussen spreken en luisteren, tussen korte en lange termijn perspectief, tussen plannen en spontaniteit. Oftewel het aloude motto “haast je langzaam”.

Het fascineert mij hoe mensen door de juiste aanpak optimaal tot hun recht komen en daardoor sneller en op een plezierige manier tot bijzondere prestaties komen. Focus op de medewerkers en hun betrokkenheid betaalt zich altijd terug.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in uiteenlopende sectoren en rollen; van adviseur, (interim) lijn- en programmamanager tot coach. Met die brede kijk ondersteun ik mijn opdrachtgevers. Samen met u helder resultaat bereiken.