Wijnand Roëling

Leren door te doen

Vorig jaar heb ik de universiteit verlaten. Ik ben me er echter van bewust dat ik kan blijven leren. De snelheid waarmee veranderingen elkaar tegenwoordig opvolgen, leiden ertoe dat de overheid investeert in een ‘leven lang leren’. Subsidies voor om- en bijscholing moeten werknemers helpen de veranderingen in de arbeidsmarkt bij te benen, maar op welke wijze leren wij eigenlijk het snelst?

70:20:10 referentiemodel

In de 20e eeuw heerste het paradigma dat leren en werken van elkaar gescheiden moeten worden. Tegenwoordig is de visie op leren in organisaties juist om werken en leren zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Een van de meer recente modellen is het 70:20:10 referentiemodel (Arets, Heijnen & Jennings, 2015). De getallen van dit model illustreren de bevinding dat effectief leren in organisaties grotendeels plaatsvindt door te werken (werkplekleren, ≈70%), voor een klein deel door samen te werken (sociaal leren, ≈20%) en voor het kleinste deel door het volgen van trainingen (formeel leren, ≈10%). Het 70:20:10 model laat zien dat mensen tegenwoordig overal en bijna altijd leren. De uitdaging zit hem er in het werkplekleren, sociaal leren en formeel leren optimaal met elkaar te verbinden.

De drie vormen van leren bij SeederDeBoer

In het Consultancy Traineeship van SeederDeBoer ervaar ik de meerwaarde van de combinatie van de drie vormen van leren. Als junior consultant ben je grotendeels bezig met werkplekleren. Door verantwoordelijkheden op te pakken binnen je opdrachten doe je nieuwe vaardigheden en kennis op. Doordat het traineeship de mogelijkheid biedt om verschillende opdrachten in verschillende sectoren te doen, blijft deze leercurve steil.

Het werkplekleren wordt ondersteund met sociaal leren, onder andere via coaching en feedback. Hiervoor heeft SeederDeBoer een mentorprogramma. Door met een senior collega te bespreken wat je leerdoelen zijn en waar je tijdens het werk tegenaan loopt, doe je waardevolle nieuwe inzichten op. Daarnaast zijn collega’s altijd bereid om te sparren over een bepaald vraagstuk. Door de diverse achtergronden en ervaringen van collega’s bij SeederDeBoer is er altijd wel iemand met expertise op het thema waar jij hulp in zoekt. Zo heb ik laatst samen met een collegagezeten om de weerstand binnen mijn opdracht te doorgronden, waardoor ik vervolgens met praktische handvaten aan de slag kon.

Het opleidingsprogramma van het Consultancy Traineeship voorziet in het formele leren. Hieronder vallen trainingen in zowel hard skills (o.a. Excel, Lean, Scrum) als soft skills (o.a. gespreks-, advies- en presentatievaardigheden). Deze laatste trainingen zijn vaak vermengd met sociaal leren, door toepassing van feedbackmomenten, coaching en intervisievormen.

De kracht zit in de verbinding

Zo bekeken, komen de drie vormen van leren in vergelijkbare verhoudingen terug, zoals die in het 70:20:10 referentiemodel worden voorgesteld. De kracht zit in de mate waarin deze vormen van leren met elkaar verbonden zijn. Zo kan ik tijdens trainingen en mentorgesprekken voorbeelden aandragen uit concrete situaties in mijn opdracht. Daarnaast wordt het opleidingscurriculum aangepast op basis van hetgeen in opdrachten gevraagd wordt.

Ik geloof dat de verbinding tussen sociaal en formeel leren met de praktijk tot de steilste leercurve leidt. Trainingen en coachsessies zijn waardevol in het opdoen van nieuwe inzichten, maar moeten aansluiting vinden bij je dagelijkse werk om daadwerkelijk tot nieuwe patronen en vaardigheden te leiden. Deze zienswijze komt terug in de kernwaarde ‘Doen’ van SeederDeBoer. Echt leren doe je namelijk vooral door te doen!

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.