Miles Davis on stage

Jazz in tijden van disruptive change!

Pim van der Lienden
Senior Consultant

“It is not that the big will eat the small, but the fast will eat the slow”

Disruptive Change. Snelle wendbare toetreders tot eerder onbegaanbare markten vormen een serieuze bedreiging voor volwassen organisaties. Hele bedrijfstakken moeten eraan geloven. De continuïteit en het voortbestaan van eerder onaantastbaar lijkende organisaties komen steeds vaker onder druk te staan.

Voorbeelden zijn er te over. Zo drukt de onlinestrategie van Zalando een enorme stempel op de klassieke retailbranche. AirBnB zet zwaar in op de deeleconomie en zorgt hiermee voor een revolutie in de hotelsector. Uber zorgt ervoor dat er op een andere manier nagedacht wordt over de eerder zo sterk gereguleerde taximarkt. Deze bedrijven hebben gemeen dat zij zwaar steunen op nieuwe technologie, geen last hebben van legacy-systemen en zetten in op de kracht van netwerken. Innovatie lijkt hun core-business, snelheid en flexibiliteit hun strategie.

Voor veel bestaande organisaties voelt hun besturingsmodel en beheersingskader als een hinderlijk keurslijf. Het lijkt een blokkade om adequaat in te spelen op veranderingen. De volwassenheid en professionaliteit van de governance en organisatie-inrichting leiden onvermijdelijk tot bureaucratisering. Hiermee belemmeren zij ook verandering. De flexibiliteit die juist een onmisbare kwaliteit wordt om in situaties van disruptive change overeind te blijven.

Een strak ingericht besturingsmodel is een essentiële voorwaarde om succesvol te zijn en blijven

Een te snel getrokken conclusie luidt: ’Door ons (interne) besturingsmodel zijn wij niet in staat te innoveren en succesvol te concurreren in een situatie van disruptive change’. In onze optiek is dat zeker niet waar. Een volwassen en strak ingericht besturingsmodel is een essentiële voorwaarde voor bedrijven om succesvol te zijn en blijven. Een goed beheersingskader is een noodzakelijke voorwaarde voor een organisatie om haar strategie en doelstellingen gecontroleerd te realiseren.

Wij betogen dat een volwassen bedrijfsvoering- en besturingsmodel geen nadeel is voor innovatie. Integendeel: een goed ingericht systeem van beheersinstrumenten is een absolute voorwaarde om adequaat richting te geven aan innovatie en de noodzakelijke veranderingen snel en succesvol te realiseren.

Alleen door heldere kaderstelling ontstaat de ruimte en het vertrouwen om veilig te kunnen improviseren

Wij zien het als een jazzband. Jazzmuziek onderscheidt zich door improvisatie. Een goede jazzmusicus reageert improviserend op zijn omgeving en biedt daarmee ook weer inspiratie aan zijn bandleden om de muzikale mogelijkheden verder te verkennen. Improvisatie is echter beslist iets anders dan totale vrijheid. Improvisatie bestaat bij vaste afspraken tussen de bandleden over het tempo, de toonhoogte en het akkoordenschema. Alleen door deze heldere kaderstelling ontstaat de ruimte en het vertrouwen om veilig te kunnen improviseren en om deze vrije jazz geluiden te laten klinken als een swingende melodie. Zonder dit kader is musiceren onmogelijk, maar door het kader weet iedereen waar hij aan toe is zonder dit vooraf afgesproken te hebben. Een goed ingericht beheersingskader ondersteunt innovatie, maakt de organisatie wendbaar en faciliteert snelle besluitvorming.

Volledige vrijheid is niet de beste basis voor succesvol innoveren. Een volwassen besturingsmodel is juist een voorwaarde om innovaties snel te laten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. De essentie is hierbij het vinden van de juiste balans. Ondersteunt het besturingsmodel innovatie door het bieden van de juiste kaders, of ontmoedigt het iedere impuls te innoveren omdat iedere verandering door de heersende bureaucratie onmogelijk wordt gemaakt? Wat zijn de mogelijkheden in uw organisatie om deze balans te verbeteren?

Durft u de uitdaging aan uw beheersingssysteem kritisch tegen het licht te houden en uw vizier op innovatie te richten?

Pim van der Lienden is werkzaam bij SeederDeBoer en begeleidt organisaties in grote verandertrajecten en helpt opdrachtgevers hun ambities te realiseren.

 

 

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.