Groep handen ineen

IT in de zorg: uitbesteden of zelf doen?

Annet Verhagen
Accountmanager Consultancy Traineeship

Sector

Zorg sector

Zorginstellingen moeten tegenwoordig behalve medische kennis ook in het bezit zijn van up-to-date IT-kennis. Is het handig om als zorginstelling je IT zelf te beheren, of biedt uitbesteden van bepaalde IT middelen een betere oplossing? O.a. collega Annet Verhagen reisde eind vorig jaar af naar het Media Plaza in Utrecht om het Computable Seminar Sourcing in de Zorg bij te wonen.

Sourcing en outsourcing

De eerste vraag die van belang is, is wat is sourcing? Sourcing zijn de inkoopactiviteiten die gericht zijn op selecteren, evalueren en inzetten van leveranciers van goederen en diensten. Outsourcing betreft het uitvoeren van het proces om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden. Typische gevallen waarin ondernemingen outsourcen zijn onder andere het willen focussen op de kernactiviteiten van de organisatie en de risico’s van de diverse bedrijfsactiviteiten spreiden.

Outsourcen is actueel

Outsourcen is op dit moment hot, omdat door de meldplicht datalekken (verplicht per 1-1-2016) de vraag rijst of zorginstellingen nog zelf hun IT kunnen beheren. Zo zijn er in 2016 al meer dan 900 meldingen van datalekken door zorginstellingen gedaan.

Wat is de beste sourcingsstrategie?

Om een antwoord te krijgen op de vraag of outsourcen een oplossing biedt, zullen er enkele stappen genomen dienen te worden. Allereerst is het van belang een doelstelling op papier te zetten en het portfolio van de organisatie inzichtelijk te maken. Stel jezelf de vraag, wat is het doel van sourcing voor de organisatie? Vaak wordt gedacht dat outsourcing meteen leidt tot kostenreductie. Dit is lang niet altijd waar. Ook wordt er bij een outsourcingstraject vaak gezegd dat het niet om kosten gaat, maar wordt dit zijdelings bijgevoegd. Juist dan moet je als organisatie goed stil staan en kijken wat de échte reden voor outsourcing is. Tevens moet je daar de context van de organisatie bij in ogenschouw nemen. Wat zijn bijvoorbeeld de beperkingen van het bedrijf? Tijdens een marktonderzoek bekijk je als organisatie wat de markt jou kan bieden, welke leveranciers er zijn en of zij jouw organisatie aanvullen op het gebied van prestaties en vaardigheden. Verwerk de doelstellingen vervolgens in een businesscase en zet diverse scenario’s tegen elkaar af.

Kies een leverancier

Outsourcen is een complex proces dat je niet voor de korte termijn doet. Daarom is kiezen voor de juiste leverancier erg belangrijk. Je gaat een langdurige en innige samenwerking met elkaar aan. De leverancier heeft direct invloed op jouw primaire proces. Vertrouwen in elkaar en je herkennen in elkaars normen en waarden is een belangrijk onderdeel bij het maken van keuzes. Juristen geven om die reden aan dat contracten rondom outsourcing vaak zeer complex zijn.
Goed nadenken aan de voorkant over wat je wilt en waarom je het wilt is dus van groot belang. Ook is het belangrijk om, wanneer je eenmaal onderdelen outsourcet, deze onderdelen regelmatig te evalueert. In de huidige markt gaat IT ontwikkeling dermate snel dat het (minimaal) jaarlijks onder de loep houden van je strategie een must is geworden.

Brandt de vraag of het outsourcen van bepaalde bedrijfsonderdelen een betere oplossing biedt? Meer weten of hulp nodig bij outsourcing? Neem contact op met Jurgen Schut.

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.