Actueel

image

Gezond oud in vijf verhalen

Een gezonde samenleving, daar zetten we ons bij SeederDeBoer met veel energie en plezier voor in. Onze ouderen verdienen en vragen extra aandacht. Wat hebben zij nu en later nodig. Vanuit dit perspectief sloot een stageonderzoek van Chris van der Sluijs, in het kader van zijn masterstudie Biomedische Wetenschappen, perfect aan. Onder begeleiding van Yoen van der Linden, Caroline Broekhuizen en Marian Uriot- Kremers onderzocht Chris hoe ouderen in Nijmegen het ervaren om in deze stad oud te worden. We nemen u graag mee in onze visie op gezond oud worden en in de inzichten en ervaringen van Chris.

SeederDeBoer en gezondheid

SeederDeBoer streeft een samenleving na waarin de gezondheid van de burger en de patiënt echt centraal staat. Daarbij verdient ook het werkplezier en de gezondheid van de zorgprofessional volle aandacht. Rekening houdend met geldende kaders en beperkingen werken wij samen aan een betaalbaar en duurzaam zorgsysteem waar de zorgprofessional en de patiënt samen tot betere zorg en gezondheid komen.

Gezondheid

Wat verstaan wij onder gezondheid? De WHO-definitie uit 1948 luidt ‘gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. Deze definitie stamt uit een tijdperk waarin men met andere problematiek te kampen had, denk bijvoorbeeld aan infectieziekten. Tegenwoordig hebben wij te maken met chronische ziekten bij mensen die steeds ouder worden en leven we in een wereld waarin de technologische mogelijkheden met sprongen vooruitgaan. Ondanks deze verschillen heeft de ‘oude’ WHO-definitie van gezondheid nauwelijks aan kracht verloren, maar vraagt deze wel om verdere nuancering.

Onze visie op gezondheid sluit aan op de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber: ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. De zes dimensies waaraan je (positieve) gezondheid kunt aflezen zijn: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de existentiële of spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

Gezondheid is dus meer dan alleen goede lichamelijke functies en afwezigheid van ziekte, maar gaat juist ook over de beleving, sociale betrokkenheid en het dagelijks functioneren. Met de zes dimensies van positieve gezondheid in gedachten onderzoeken wij graag hoe ouderen het ervaren om oud te worden in Nederland en hoe wij – samen met organisaties – kunnen toewerken naar de optimale situatie voor deze bevolkingsgroep.

Gezond oud in vijf verhalen

Dit is de titel van de stageopdracht waarmee Chris van der Sluijs op pad is gestuurd. Het doel van Chris zijn onderzoek was om ouderen in de regio Nijmegen een beeld te laten schetsen hoe het is om oud(er) te worden in Nijmegen.

In totaal zijn vijf ouderen geïnterviewd om op deze wijze ouderen zelf hun verhaal te laten vertellen. De vijf ouderen zijn allen ouder dan 75 jaar en vertegenwoordigen elk een verschillende mate van zelfstandigheid, zorg- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast zijn aan de hand van een stakeholderanalyse een aantal belangrijke organisaties of belanghebbenden in de regio Nijmegen geïdentificeerd met als doel een goed beeld te krijgen van hun visie op gezond oud worden in Nijmegen. In totaal zijn negen stakeholders geïnterviewd, waaronder zorgorganisaties en thuiszorginstellingen.

De interviews van de ouderen zijn op beeld vastgelegd. Deze beelden zijn vervolgens gecompileerd tot een korte film, waarbij the voice of the customer methodiek is gebruikt. De film vertelt het verhaal van de ouderen welke aan hen en de stakeholders is vertoond tijdens een interactieve, afrondende sessie. Deze film, alsmede andere resultaten voortkomend uit dit onderzoek, resulteerden in een goede discussie met vele tips en tops ten aanzien van het gezond oud worden in Nijmegen.

Nijmegen, een prettige omgeving voor ouderen

Uit de interviews met de ouderen blijkt dat zij Nijmegen ervaren als een prettige stad om ouder te worden. De sociale en natuurlijke woonomgeving, de diverse culturele activiteiten alsmede de ontvangen zorg worden als positief ervaren. De ouderen zien ruimte voor verbetering als het gaat om de toegankelijkheid van het (openbaar) vervoer voor met name de minder validen en het tekort aan eerstelijns opvangplekken (ELV plekken). Een tweede aandachtspunt is de benadering van de ouderen. De ouderen geven aan benaderd te willen worden vanuit hun kwaliteiten en niet alleen vanuit hun tekortkomingen. Dit aandachtspunt sluit aan bij de bevindingen van Huber gedurende haar onderzoek in het kader van het formuleren van een nieuwe definitie voor gezondheid: ‘Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke’.

De stakeholders schatten in dat ouderen Nijmegen als een prettige stad ervaren, mede vanwege de sociale en natuurlijke woonomgeving. De stakeholders zijn bereid om met elkaar samen te werken, om zo optimale ondersteuning te bieden aan ouderen. De meeste winst is volgens de stakeholders te behalen in het werkelijk centraal zetten van de ouderen in de zorg en ondersteuning. Daarnaast is in Nijmegen, net als in de rest van het land, het tekort aan zorgprofessionals een probleem. Stakeholders willen graag kijken naar creatieve oplossingen, buiten de gebaande paden, om dit probleem aan te pakken.

Schoonheid, wijsheid en kracht

Wij zijn geraakt door de schoonheid, wijsheid en kracht van de ouderen die bereid zijn geweest een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Met de bevindingen uit het onderzoek van Chris en de kennis en expertise van onze mensen gaan wij graag met u in gesprek om gezamenlijk goede en betaalbare zorg te realiseren voor de ouderen die het nodig hebben.

Mocht u geïnteresseerd zijn in wat wij voor uw cliënten, patiënten en uw medewerkers kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Marian Uriot-Kremers.

Ervaring van Chris bij SeederDeBoer

“Mijn stage bij SeederDeBoer heb ik als een prettige en vooral leerzame periode ervaren. SeederDeBoer heeft de mogelijkheid gegeven om mij zowel professioneel als persoonlijk verder te ontwikkelen. Met de collega’s kon ik altijd van gedachten wisselen. Dank voor de fijne en leerzame periode!”

Ben jij masterstudent en op zoek naar een leuke, leerzame en uitdagende stage in de zorgsector? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Yoen van der Linden en Caroline Broekhuizen.