Expertise: Verandermanagement

Ondersteuning bij unieke fusie VUmc en AMC

De belangen waren groot Vorig jaar verhuisde de Kinder-IC van het VUmc naar het AMC in Amsterdam en werden de kinderafdelingen heringericht, als onderdeel van de bestuurlijke fusie tussen deze twee grote academische ziekenhuizen. Een monstertraject met veel verschillende belanghebbenden en grote impact. SeederDeBoer was verantwoordelijk voor het projectmanagement  Joost Rotteveel, plaatsvervangend hoofd kindergeneeskunde en […]

Onze kijk op de Scrum Master als Change Agents

Veel organisaties hebben de behoefte om hun wendbaarheid te vergroten. Voordat je hiermee aan de slag gaat is het verstandig goed na te denken hoe je dat wil regisseren (of niet). Daarin zijn de vaardigheden van de degene die regisseert van groot belang. Wij geloven niet in one size fits all. Er zijn veel verschillende type regisseurs, […]

Andere mindset voorkomt faillissement

Veel ziekenhuisbesturen staan voor een grote uitdaging. De kosten moeten fors omlaag, maar (nog meer) bezuinigingen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Hoofdpijndossier? SeederDeBoer heeft aangetoond dat er oplossingen zijn. Als ziekenhuizen bereid zijn hun vaste patronen los te laten, ontstaat er heel veel ruimte voor verdere verbetering. Een regionaal […]

Westfriesgasthuis en Gelre ziekenhuizen: nieuwe visie op kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid van zorg is een belangrijk thema voor ziekenhuizen. De basis hiervoor ligt bij de zorgprofessionals: de artsen en verpleegkundigen die de zorg aan de patiënt verlenen. De leidinggevenden in de lijnorganisatie – van teamleider tot raad van bestuur – zijn verantwoordelijk voor een systeem dat de zorgprofessionals helpt een zo hoog mogelijke […]

Rabobank: op weg naar een wendbare organisatie

Hoe kun je uit twee afdelingen één sterke organisatie vormen waarin mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor het resultaat? Richard Romijn van Rabobank Operations ging op zoek naar het antwoord op die vraag. Met hulp van SeederDeBoer creëerde hij de juiste context voor een omgeving waar mensen de ruimte krijgen om met elkaar tot nieuwe oplossingen […]

Haag Wonen: breder denken dan IT alleen

Haag Wonen overwoog over te stappen op een nieuw IT-platform. SeederDeBoer begeleidde de woningcorporatie in de besluitvorming. Financieel bestuurder Ria Koppen-Kreyne: “Met hun frisse blik en bedrijfskundige aanpak hebben ze ons geholpen een integrale IT-strategie op te stellen en een nieuwe leverancier te vinden. Alle afdelingen waren betrokken bij de selectie, waardoor er breed draagvlak […]

Erasmus MC: beter met minder

Erasmus MC heeft hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Dat stelt de nodige eisen aan de organisatie en de processen. Zo was het onder andere noodzakelijk dat er veranderingen kwamen in de organisatie van de ondersteunende afdelingen en de governance. Jurgen Schut was programmadirecteur. Wij ontmoeten David Voetelink, lid Raad van Bestuur […]

Urgentie om duurzaam te innoveren

Onder druk van marktomstandigheden, zoals technologische ontwikkelingen, veranderend klantgedrag, wet- en regelgeving en nieuwe toetreders, zijn financiële instellingen genoodzaakt stevige ambities te formuleren om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Men doet er alles aan om niet achterop te raken; hiermee is de urgentie om te innoveren toegenomen. Om stevige ambities te realiseren is het […]

Jazz in tijden van disruptive change!

“It is not that the big will eat the small, but the fast will eat the slow” Disruptive Change. Snelle wendbare toetreders tot eerder onbegaanbare markten vormen een serieuze bedreiging voor volwassen organisaties. Hele bedrijfstakken moeten eraan geloven. De continuïteit en het voortbestaan van eerder onaantastbaar lijkende organisaties komen steeds vaker onder druk te staan. […]

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.