Procesverbetering

Processen vormen de infrastructuur van uw organisatie. Deze infrastructuur is de basis voor een goede samenwerking tussen afdelingen maar ook in de gehele keten, werkplezier en een hoog serviceniveau tegen lagere kosten / een concurrerende prijs. Goed ingerichte processen zijn dus van groot belang voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bij het verbeteren van uw bedrijfsresultaten werken wij vanuit de ‘gouden driehoek’: mensen, processen en technologie. Vaak is de procesinrichting de dominante invalshoek. Een gedegen analyse behoort tot onze standaardaanpak, waarbij wij gebruik maken van beproefde methoden als Lean, Six Sigma en TOC

Via het principe ‘voordoen, samen doen en zelf doen’ ontwikkelen we een organisatie waarin continue procesverbetering gemeengoed wordt. We helpen bij het ontwikkelen van de verbetermethoden en het begeleiden van medewerkers in de nieuwe manier van werken.

Ik wil meer weten

Alle expertises