Inrichten van een PMO of projectenbureau

In uw organisatie lopen diverse projecten, programma’s en veranderinitiatieven. U wilt inzicht houden in de status en voortgang van deze projecten en programma’s. Sluiten deze nog wel aan op uw bedrijfs- en ontwikkelstrategie? Indien een project dreigt te mislukken, of het projectbudget overschreden wordt, hoort u het graag zo snel mogelijk, zodat u kunt bijsturen.

Een Portfolio Management Office (PMO) toetst projectideeën en helpt project- en programmaleiders in de opstart- en uitvoeringsfase van projecten. Dit zorgt voor meer standaardisatie in de aansturing en rapportages van projecten en programma’s.

Wij analyseren de kwaliteit en voortgang van uw projectenportfolio en bepalen op basis daarvan met u wat een passend besturingsmodel is voor uw organisatie. We toetsen uw projectenportfolio op hygiënefactoren zodat u kunt beoordelen of de juiste activiteiten op de juiste wijze worden uitgevoerd. Dit vormt de basis voor het professionaliseren van individuele projecten en het afstemmen van uw projectenportfolio met uw bedrijfsstrategie. Door een PMO in te richten helpen we u uw projecten beter te beheersen. Het resultaat? Betere managementinformatie, kostenbesparing en succesvolle projecten.

Ik wil meer weten

Alle expertises